Pracownicy

as.

Wojciech Pławner

dyrygentura chóralna

Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat. Był uczniem prof. Zenona Płoszaja w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz prof. Mirosława Ławrynowicza w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie. Ukończył Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w klasie skrzypiec prof. Iwony Wojciechowskiej. Grę na skrzypcach studiował również na Universität Mozarteum w Salzburgu w klasie prof. Igora Ozima i na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Gerharda Schulza – skrzypka legendarnego Alban Berg Quartett.

Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, w tym: XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, w którym zajął VI miejsce; konkursu Stefanie Holl-Violinwettbewerb w Wiedniu, w którym zajął miejsce I; Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Skrzypków im. Louisa Spohra w Weimarze (II miejsce); Ogólnopolskich Przesłuchań uczniów klas skrzypiec i altówki Szkół Muzycznych drugiego stopnia w Elblągu (I miejsce); Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (II miejsce); Ogólnopolskich Przesłuchań uczniów klas skrzypiec Szkół Muzycznych pierwszego stopnia w Olsztynie (I miejsce i Rydwan Apollina).

Brał udział w licznych krajowych i zagranicznych kursach muzycznych m.in. w Żaganiu, Łańcucie, Gdańsku, Lehrte, Überlingen, Weimarze, Wiedniu, Lichtenbergu, Feistritz i Prussia Cove. Uczył się tam pod kierunkiem profesorów: Zenona Płoszaja, Hermanna Krebbersa, Sherbana Lupu, Wolfganga Marschnera, Igora Ozima, Christiane Hutcap, Mariny Jaszwili, Krzysztofa Węgrzyna, Mirosława Ławrynowicza, Gerharda Schulza, Barbary Górzyńskiej i Wandy Wiłkomirskiej.

Jako solista występował z takimi orkiestrami, jak Sinfonia Varsovia, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, czy Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Koncertował w wielu miastach Polski, jak również w Niemczech, Holandii, Austrii, Chorwacji, na Malcie i w Japonii.

Jako muzyk orkiestrowy współpracował m.in. z takimi zespołami jak Mozarteumorchester Salzburg, Tonkünstler Orchestra, Wiener Klang Orchestra, Austrian Festival Symphony Orchestra i Sinfonietta Baden.

Jako solista skrzypek ma w dorobku dwie płyty: z II Koncertem skrzypcowym d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego, nagraną wspólnie z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej (DUX), oraz krążek z utworami Henryka Wieniawskiego (Polmusic), nagrany wspólnie z bratem Piotrem.

Był wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystą Funduszu na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury Młoda Polska.

W 2018 roku ukończył dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Marka Pijarowskiego oraz dyrygenturę chóralną w klasie prof. Bogdana Goli na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – obie specjalności z wynikiem celującym, a równocześnie – Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Swoje umiejętności doskonalił na kursach dyrygenckich pod kierunkiem Jacka Kaspszyka, Rafała Jacka Delekty, Jonathana Bretta i Macieja Żółtowskiego. Otrzymał wyróżnienia na I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. A. Kopycińskiego we Wrocławiu oraz na VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku.

Jako dyrygent występował m. in. z Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Łodzi, z orkiestrami symfonicznymi filharmonii w Katowicach, Kielcach, Łodzi, Zielonej Górze oraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.

W latach 2015-2017 prowadził działalność pedagogiczną jako dyrygent orkiestry szkolnej oraz nauczyciel gry na skrzypcach w Zespole Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, a od 2017 prowadzi orkiestrę symfoniczną w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. W 2018 roku objął stanowisko asystenta w klasie dyrygentury chóralnej prof. Bogdana Goli na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

W 2019 roku ukończył Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki.

W sezonie artystycznym 2019/2020 pełnił funkcję dyrygenta-rezydenta w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej w ramach programu „Dyrygent – rezydent” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA: VI miejsce na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. A. Kopycińskiego we Wrocławiu, wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku.