Pracownicy

dr hab.

Magdalena Stępień

prof. UMFC

rytmika

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (obecnie UMFC) na Wydziale Wychowania Muzycznego, Sekcja Rytmiki. Prowadzi zajęcia rytmiki, metodyki rytmiki, solfeżu w ruchu oraz zespoły rytmiki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie jest kierownikiem Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, wcześniej Studium Emila Jaques-Dalcroze’a (2003–2007) i Zakładu Metod Edukacyjnych (2007–2013), Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej (2013-2019). W Akademii Muzycznej w Krakowie pracuje na stanowisku profesora dydaktycznego. Związana była także ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie.

Ważnym obszarem jej działalności w latach 1999-2014 była współpraca z Wydawnictwem Edukacyjnym Zofii Dobkowskiej „Żak”. Jest autorką części muzycznej kilku cykli podręczników edukacji wczesnoszkolnej, podręczników do zerówki, licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli (w sumie kilkadziesiąt pozycji) oraz redaktorem muzycznym 17 płyt stworzonych na zamówienie wydawnictwa. W wspomnianym okresie prowadziła ożywioną działalność metodyczną (warsztaty muzyczno-ruchowe na terenie całej Polski) i działalność w zakresie upowszechnienia edukacji muzycznej, zwłaszcza związanej z metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Komponuje także piosenki dla dzieci (Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Edukacja Polska).

W sferze jej bezpośrednich zainteresowań leży zagadnienie możliwości przekazu istoty dzieła muzycznego poprzez ruch ciała. Zagadnienie to stanowi główny przedmiot rozważań przedstawionych w publikacji Muzyka, ruch, forma. Interpretacja ruchowa w metodzie Dalcroze’a jako środek przekazu formy dzieła muzycznego wydanej w 2009 roku przez wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Interesuje się historią metody Dalcroze’a w Polsce (szczególnie w okresie od 1907 roku do wybuchu II wojny światowej) w szerokim kontekście społecznym i kulturowym, a zwłaszcza związkami rytmiki z tańcem. Obecnie prowadzi badania źródłowe związane z tą tematyką.

Prowadzi intensywną działalność organizacyjną. Organizuje konferencje, sesje naukowe, seminaria, wykłady oraz warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń pedagogów pracujących metodą rytmiki.