Pracownicy

wykł.

Łukasz Nagórka

fortepian

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn (dyplom z wyróżnieniem), a także w klasie kameralistyki prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz. Stypendysta Programu Erasmus na studia w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, gdzie kształcił się w klasie prof. Noela Floresa, stypendysta Prezydenta m. st. Warszawy, uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uczestnik i laureat konkursów oraz festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Koncertował w wielu renomowanych ośrodkach muzycznych w Polsce i Europie (Włochy, Niemcy, Austria, Hiszpania). Od 2014 r. pracuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie jako wykładowca, akompaniator w klasie dyrygentury oraz prowadzący przedmiot: fortepian z nauką akompaniamentu. Ponadto pracuje w szkolnictwie artystycznym, jest nauczycielem fortepianu i pianistą akompaniatorem w klasie skrzypiec, dotychczas uzyskał stopień awansu nauczyciela mianowanego. Podczas konkursów skrzypcowych jako pianista akompaniator był wielokrotnie wyróżniany. Dodatkowo od 2017 r. uczestniczy w certyfikowanym szkoleniu dotyczącym muzykoterapii klinicznej (psychoterapii muzycznej), włączającego psychodramę Morenowską i niektóre techniki Gestaltowskie.

Główne osiągnięcia: laureat nagrody „Chopin Preis” za wybitną interpretację utworu F. Chopina podczas „XXI Internationale Sommerakademie Prag, Wien, Budapest” i dokonanie nagrania dla radia ORF w Wiedniu; I miejsce na „II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej” w Oleśnicy (członek tria fortepianowego); II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie; III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie „o Laur Paderewskiego” w Krakowie i in.