Pracownicy

ad. dr hab.

Katarzyna Ewa Sokołowska

Wydział: Wydział Wokalno-Aktorski

Katedra: Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej

Specjalność: fortepian

Pianistka, kameralistka, nauczyciel fortepianu, współtwórczyni duetu fortepianowego Ravel Piano Duo, wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Animatorka imprez edukacyjnych i kulturalnych. Od wielu lat jest wiceprezesem Towarzystwa Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera organizującego Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Opolu.

ad. dr hab.

Katarzyna Ewa Sokołowska

fortepian

Pianistka, kameralistka, pedagog animatorka imprez artystycznych, dydaktycznych i naukowych. Absolwentka UMFC w Warszawie w klasie fortepianu
J. Ekiera i A. Palety-Bugaj oraz w klasie kameralistyki M. Nosowskiej. W dziedzinie kameralistyki ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe i koncertowe (Konzertexam) w klasie duetu fortepianowego H.P. Stenzl i V. Stenzl w Hochschule für Musik und Theater Rostock (Niemcy). Ponadto uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Od ponad 20 lat wraz z Agnieszką Kozło tworzy jeden z czołowych polskich duetów fortepianowy Ravel Piano Duo uhonorowany wieloma nagrodami, koncertujący w Polsce, Europie i Azji. Obszerny repertuar zespołu obejmuje kompozycje na cztery ręce i dwa fortepiany od epoki baroku do czasów obecnych. Duet ma na swoim koncie wiele prawykonań oraz kilka wydawnictw płytowych. Od kilku lat działalność pianistek skoncentrowana jest na polskim repertuarze duetowym, jego badaniu, redakcji, wykonawstwie i nagraniach. W ramach tej aktywności powstaje subiektywna antologia płytowa pt. „Polski kalejdoskop”. W 2020 roku artystki dokonały pierwszej kompletnej rejestracji dzieł na cztery ręce Zygmunta Noskowskiego.  www.ravelduo.pl

Działalność koncertową pianistka łączy z pedagogiką prowadząc klasę fortepianu i kameralistyki
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Jest zapraszana do jury konkursów polskich i zagraniczny oraz wykłada na licznych kursach interpretacji muzycznej. Jej uczniowie są laureatami nagród i wyróżnień. W latach 2008-2010 współpracowała z Katedrą Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej oraz na Wydziale Wokalno – Aktorskim macierzystej uczelni.

Od wielu lat jest związana z Towarzystwem Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera, pełniąc w jego zarządzie funkcję wiceprezesa i zajmując się koordynacją organizacyjną i merytoryczną Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Opolu. Od 2020 r. jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów.

Główne osiągnięcia:

PŁYTY/NAGRANIA (w duecie fortepianowym Ravel Piano Duo):

 • Antologia repertuaru duetowego Polski kalejdoskop:

A Polish Kaleidoscope. Piano works for 4 hands, DUX 1174, DUX 2015

(nagroda FRYDERYK 2016 w kategorii: Album roku - Muzyka kameralna)

A Polish Kaleidoscope 2. Polish music for 2 pianos, DUX 1422, DUX 2017

(Nominacja do nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2018 w dwóch kategoriach: Album roku – Muzyka kameralna i Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej)

A Polish Kaleidoscope 3. Dance music for 4 hands, DUX 1590, DUX 2019

 • Nagranie albumu Zygmunt Noskowski. Dzieła wszystkie na duet fortepianowy (3CD), Chopin University Press UMFC CD 146-148 (Nominacja do nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2021 w kategorii: Album roku Muzyka kameralna - duety, laureat nagrody Muzyczne Orły 2022)
 • Nagrania materiałów do 18 utworów z repertuaru dziecięcego na 4 ręce w projekcie Dziecięca kameralistyka online i w domu z programu MKDNiS „Kultura w sieci”, projekt realizowany przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów i Polskie Wydawnictwo Muzyczne, lipiec 2020
 • Nagrania do publikacji nutowych Na cztery dziecięce ręce zeszyt I i II, PWM Kraków 2019/2022, Grajmy więcej na cztery ręce, PWM Kraków 2020
 • Nagranie koncertu on-line „Duet fortepianowy w polskiej literaturze muzycznej XX i XXI wieku” w ramach stypendium twórczego MKDNiS, grudzień 2020

INNE NAGRANIA:

 • Brahms.Mendelssohn Musica Sacra Edition 002, 2005 (nagroda FRYDERYK 2006)
 • Paweł Łukaszewski. Musica Sacra 1 DUX 0356, 2012
 • Władysław Żeleński. Pieśni wszystkie (4CD) SPMK23-26, 2022 (nagranie 14 pieśni)
 • Nagranie filmu Miłosne pieśni Brahmsa na 4 głosy i 4 ręce, projekt realizowany w ramach programu MKDNiS „Kultura w sieci”, lipiec 2020  https://youtu.be/iFpv12Z0M8I
 • Nagranie 14 pieśni Wł. Żeleńskiego dla Portalu Polskiej Pieśni (https://spiewnikdomowy.pl)

KONFERENCJE:

 • Współorganizacja konferencji Słuch absolutny Romana Palestra, UMFC 29.11-30.12.2017
 • Referat "Sonatina na 4 ręce Romana Palestra. Interpretacja w aspekcie stylistycznych przemian języka kompozytorskiego twórcy", AM Łódź, 7.12.2018
 • Współorganizacja I Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, konferencja on-line, 2-5.06.2020,
 • Współorganizacja II Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, konferencja on-line,
  22-26.02.2021
 • Współorganizacja III Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, konferencja on-line, 2-5.06.2021
 • Współorganizacja IV Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, konferencja on-line, 2-7.11.2021
 • Współorganizacja V Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, konferencja on-line,
  28.03-3.04.2022
 • Współorganizacja VI Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, konferencja on-line,
  5-10.11.2022
 • Referat “Duet fortepianowy w polskiej twórczości muzycznej – katalog dzieł na 4 ręce i 2 fortepiany jako próba poszerzenia repertuarowego kanonu wykonawczego i edukacyjnego” podczas II Międzynarodowej Sesji Artystyczno-Naukowej Z zapomnianych kart polskiej kameralistyki, AM Gdańsk 14-15.11.2020
 • Referat „Zygmunt Noskowski – utwory na 4 ręce. Wartości artystyczne i edukacyjne” podczas II Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, 22-26.02.2021
 • wystąpienie "Duet fortepianowy z perspektywy praktyka", One for two - wokół duetów fortepianowych, AM Poznań, 12.10.2022
 • referat "Zygmunt Noskowski. Dzieła wszystkie na duet fortepianowy", Ogólnopolska konferencja naukowa W 100. lecie urodzin prof. Tadeusza Maklakiewicza, UMFC Warszawa
  5-7.11.2022
 • Referat "Zygmunt Noskowski - dzieła wszystkie na duet fortepianowy. Zagadnienia stylistyczno-wykonawcze w praktyce koncertowej i pedagogicznej", Piano 4.2 International Conference and Festival of Piano Duets, AM Gdańsk, kwiecień 2023 r.
 • Referat "Francuskie emanacje. Duet fortepianowy w twórczości polskich uczniów Nadii Boulanger", VII Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych Duettissimo, AMKP Kraków, kwiecień 2023 r.

PUBLIKACJE:

REDAKCJA MATERIAŁÓW NUTOWYCH:

 • Z. Noskowski – Mazury op. 38 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2019
 • Z. Noskowski - Krakowiaki op. 7 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2019
 • Z. Noskowski – Polonezy op. 42 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2019
 • Z. Noskowski – Fantazja góralska op. 17 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020,
 • Z. Noskowski - Morskie Oko op. 19 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020,
 • Z. Noskowski - Taniec ukraiński i Taniec cygański op. 16 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020,
 • Z. Noskowski – Melodies Rutheniennes op. 33 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020
 • Z. Noskowski – Dances exotiques op. 49 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020
 • Z. Noskowski - Suita polska op. 28 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2022
 • M. Moszkowski – utwory wybrane na 2 fortepiany, Eufonium, Gdynia 2020
 • Elsner, Lessel, Deszczyński – utwory na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2021
 • K. Mikuli/F.Chopin - Allegro de concert op. 46, Eufonium, Gdynia 2022
 • W. Sowiński - Utwory wybrane na fortepian na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2022
 • J. Świder - Suita na dwa fortepiany, PWM, Kraków (w przygotowaniu)
 • J. Ruckgaber - Utwory wybrane na fortepian na 4 ręce, Eufonium, Gdynia (w przygotowaniu)

UDZIAŁ W PRACACH JURY:

ORGANIZACJA I KOORDYNACJA NAUKOWA:

Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Opolu (edycje: 2015-2019, 2021, 2022, 2023)

NAGRODY:

 • Stypendium Twórcze Ministra KDNiS na okres lipiec – grudzień 2020
 • Nagroda II stopnia Rektora UMFC (październik 2020)
 • Muzyczne Orły 2022 (w kategorii Płyta fonograficzna)
 • Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (luty 2023)