Pracownicy

ad. dr hab.

Katarzyna Ewa Sokołowska

Wydział: Wydział Wokalno-Aktorski

Katedra: Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej

Specjalność: fortepian

Pianistka, kameralistka, nauczyciel fortepianu, współtwórczyni duetu fortepianowego Ravel Piano Duo, wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Animatorka imprez edukacyjnych i kulturalnych. Od wielu lat jest wiceprezesem Towarzystwa Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera organizującego Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Opolu.

ad. dr hab.

Katarzyna Ewa Sokołowska

fortepian

Pianistka, kameralistka, pedagog animatorka imprez artystycznych, dydaktycznych i naukowych. Absolwentka UMFC w Warszawie w klasie fortepianu J. Ekiera i A. Palety-Bugaj oraz w klasie kameralistyki M. Nosowskiej. W dziedzinie kameralistyki ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe i koncertowe (Konzertexam) w klasie duetu fortepianowego H.P. Stenzl i V. Stenzl w Hochschule für Musik und Theater Rostock (Niemcy). Ponadto uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Od ponad 20 lat wraz z Agnieszką Kozło tworzy jeden z czołowych polskich duetów fortepianowy Ravel Piano Duo uhonorowany wieloma nagrodami, koncertujący w Polsce, Europie i Azji. Obszerny repertuar zespołu obejmuje kompozycje na cztery ręce i dwa fortepiany od epoki baroku do czasów obecnych. Duet ma na swoim koncie wiele prawykonań oraz kilka wydawnictw płytowych. Od kilku lat działalność pianistek skoncentrowana jest na polskim repertuarze duetowym, jego badaniu, redakcji, wykonawstwie i nagraniach. W ramach tej aktywności powstaje subiektywna antologia płytowa pt. „Polski kalejdoskop”. W 2020 roku artystki dokonały pierwszej kompletnej rejestracji dzieł na cztery ręce Zygmunta Noskowskiego.  www.ravelduo.pl
Działalność koncertową pianistka łączy z pedagogiką prowadząc klasę fortepianu i kameralistyki
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Jest zapraszana do jury konkursów polskich i zagraniczny oraz wykłada na licznych kursach interpretacji muzycznej. Jej uczniowie są laureatami nagród i wyróżnień. W latach 2008-2010 współpracowała z Katedrą Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej oraz na Wydziale Wokalno – Aktorskim macierzystej uczelni.
Od wielu lat jest związana z Towarzystwem Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera, pełniąc w jego zarządzie funkcję wiceprezesa i zajmując się koordynacją organizacyjną i merytoryczną Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Opolu. Od 2020 r. jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów.

Główne osiągnięcia:

PŁYTY/NAGRANIA (w duecie fortepianowym Ravel Piano Duo):

 • Antologia repertuaru duetowego Polski kalejdoskop:
  A Polish Kaleidoscope. Piano works for 4 hands
  , DUX 1174, DUX 2015
  (nagroda FRYDERYK 2016 w kategorii: Album roku - Muzyka kameralna)
  A Polish Kaleidoscope 2. Polish music for 2 pianos, DUX 1422, DUX 2017
  (Nominacja do nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2018 w dwóch kategoriach: Album roku – Muzyka kameralna i Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej)
  A Polish Kaleidoscope 3. Dance music for 4 hands, DUX 1590, DUX 2019
 • Nagranie kompletu dzieł Z. Noskowskiego na 4 ręce (3CD), Chopin University Press (2020-2021/w realizacji)
 • Nagrania materiałów do 18 utworów z repertuaru dziecięcego na 4 ręce w projekcie Dziecięca kameralistyka online i w domu z programu MKDNiS „Kultura w sieci”, projekt realizowany przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów i Polskie Wydawnictwo Muzyczne, lipiec 2020
 • Nagranie filmu Miłosne pieśni Brahmsa na 4 głosy i 4 ręce, projekt realizowany w ramach programu MKDNiS „Kultura w sieci”, lipiec 2020  https://youtu.be/iFpv12Z0M8I
 • Nagranie koncertu on-line „Duet fortepianowy w polskiej literaturze muzycznej XX i XXI wieku” w ramach stypendium twórczego MKDNiS, grudzień 2020

KONFERENCJE:

 • Współorganizacja konferencji Słuch absolutny Romana Palestra, UMFC 29.11-30.12.2017
 • Współorganizacja I Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, konferencja on-line, 2-5.06.2020,
 • Współorganizacja II Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, konferencja on-line, 22-26.02.2021,
 • Współorganizacja III Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, konferencja on-line, 2-5.06.2021,
 • Referat “Duet fortepianowy w polskiej twórczości muzycznej – katalog dzieł na 4 ręce i 2 fortepiany jako próba poszerzenia repertuarowego kanonu wykonawczego i edukacyjnego” podczas II Międzynarodowej Sesji Artystyczno-Naukowej „Z zapomnianych kart polskiej kameralistyki”, AM Gdańsk 14-15.11.2020
 • Referat „Zygmunt Noskowski – utwory na 4 ręce. Wartości artystyczne i edukacyjne” podczas II Wirtualnej Akademii Twórczej Pianistyki, 22-26.02.2021

PUBLIKACJE:

REDAKCJA MATERIAŁÓW NUTOWYCH:

 • Z. Noskowski – Mazury op. 38, na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2019
 • Z Noskowski - Krakowiaki op. 7 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2019
 • Z. Noskowski – Polonezy op. 42 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2019
 • Z. Noskowski – Fantazja góralska op. 17 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020,
 • Z. Noskowski - Morskie Oko op. 19 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020,
 • Z. Noskowski - Taniec ukraiński i Taniec cygański op. 16 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020,
 • Z. Noskowski – Melodies Rutheniennes op. 33 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020
 • Z. Noskowski – Dances exotiques op. 49 na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2020
 • M. Moszkowski – utwory wybrane na 2 fortepiany, Eufonium, Gdynia 2020
 • Elsner, Lessel, Deszczyński – utwory na 4 ręce, Eufonium, Gdynia 2021

UDZIAŁ W PRACACH JURY:

ORGANIZACJA I KOORDYNACJA NAUKOWA:

Międzynarodowe Kursy Muzyczne W Opolu (edycje: 2015-2019, 2021)

NAGRODY:

 • Stypendium Twórcze Ministra KDNiS na okres lipiec – grudzień 2020
 • Nagroda II stopnia Rektora UMFC (październik 2020)

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina:

2018 – inicjatorka i współorganizatorka konferencji naukowo-artystycznej „Słuch absolutny Romana Palestra”