Katedra Akordeonu

W skład Katedry Akordeonu wchodzi czterech pracowników badawczo dydaktycznych na stanowiskach: profesora, dwóch profesorów uczelni oraz adiunkta. 
Są to wszechstronni, aktywni muzycy, prowadzący intensywną, międzynarodową działalność artystyczną występując jako soliści, kameraliści oraz z towarzyszeniem orkiestr. W ramach działalności naukowej publikują partytury, książki i fonogramy oraz angażują się w organizację sesji naukowych, seminariów i warsztatów metodycznych. 
Studenci prowadzeni przez członków katedry w ramach działalności dydaktycznej, regularnie zdobywają nagrody w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w kategoriach solistycznych i kameralnych. 
 

Skład Katedry
dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC - Kierownik Katedry
prof. dr hab. Klaudiusz Baran
dr hab. Zbigniew Koźlik, prof. UMFC
ad. dr Grzegorz Palus