Koło Naukowo-Artystyczne Studentów Dyrygentury Chóralnej

Koło Naukowo-Artystyczne Studentów Dyrygentury Chóralnej działa od 2015 roku przy Katedrze Dyrygentury Chóralnej.
Co roku Zarząd Koła organizuje liczne spotkania, warsztaty, panele dyskusyjne oraz koncerty. Najbardziej spektakularnym projektem jest cykl koncertów zatytułowanych „Międzywydziałowy Koncert Współczesnej Muzyki Chóralnej”, podczas których prezentowane są utwory studentów Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki w wykonaniu zespołu złożonego ze studentów obu wydziałów. Dotychczas odbyły się cztery edycje tego cyklu. Opiekunem Naukowym koła jest dr Tomasz Hynek.