Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej został wyodrębniony w strukturach uczelni w październiku 2019 roku, zostając jednocześnie spadkobiercą osiągnięć istniejącego wcześniej Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.

Na wydziale prowadzone są studia na kierunku Dyrygentura Symfoniczno-Operowa. Wyjątkowa kadra dydaktyczna, składająca się ze znakomitych polskich dyrygentów, kontynuuje wielkie tradycje szkół kapelmistrzowskich, których twórcami były światowe autorytety: profesorowie honorowi UMFC: Emil Młynarski, Stanisław Wisłocki, Bogusław Madey, czy Antoni Wit, oraz inni wybitni pracownicy wydziału: Artur Rodziński, Walerian Bierdiajew, Bohdan Wodiczko, Witold Rowicki, Henryk Czyż, Ryszard Dudek, Marek Pijarowski czy Szymon Kawalla.

Poza działalnością dydaktyczną pracownicy wydziału prowadzą ożywioną działalność artystyczną oraz naukową poprzez liczne publikacje, wydawanie własnych partytur i płyt CD, a także udział w konferencjach, seminariach, sympozjach o zasięgu międzynarodowym, organizowanych przez wiodące ośrodki artystyczne i badawcze w kraju i za granicą.

Wydział ściśle współpracuje z najważniejszymi orkiestrami działającymi na terenie Warszawy. Ofertę dydaktyczną uzupełniają podyplomowe studia Dyrygentury Orkiestr Dętych. Wyjątkowa kadra, a także stosunkowo rozbudowane możliwości pracy z orkiestrą sprawiają, że nasi studenci oraz absolwenci są laureatami wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów dyrygenckich, koncertują z najsłynniejszymi polskimi i zagranicznymi orkiestrami a także wielu z nich piastuje funkcje kierownicze w najważniejszych instytucjach kultury w Polsce i za granicą.