31 III 2023 r.

Julian Gilewski laureatem I nagrody na IV Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego, 25.03.2023

Student III roku studiów licencjackich, na wydziale Dyrygentury Symfoniczno-Operowej, w klasie prof. dr hab. Moniki Wolińskiej

Z radością informujemy, że Julian Gilewski, student III roku studiów licencjackich, na wydziale Dyrygentury Symfoniczno-Operowej, w klasie prof. dr hab. Moniki Wolińskiej, otrzymał I nagrodę na  IV Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego.

Serdecznie gratulujemy!

fot. M. Biel