Katedra Instrumentów Dętych

Katedra Instrumentów Dętych obejmuje klasy fletu, oboju, klarnetu, saksofonu, fagotu, rogu, trąbki, puzonu i tuby – zatrudnia 16 etatowych nauczycieli (w tym 7 profesorów). Prawie wszyscy to wszechstronnie aktywni muzycy, soliści, kameraliści, członkowie czołowych polskich orkiestr – Filharmonii Narodowej, Sinfonii Varsovii, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej czy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, koncertujący w kraju i za granicą.

Członkowie Katedry, poza działalnością koncertową oraz dydaktyczną, biorą udział w pracach jury konkursów krajowych i międzynarodowych, a także prowadzą działalność naukowo-badawczą, angażując się w organizację sesji naukowych, seminariów i warsztatów muzycznych. W 2019 roku już po raz dwunasty odbędzie się w UMFC Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych w Warszawie organizowany przez Katedrę, będący jedynym tego rodzaju wydarzeniem w kraju. Studenci Katedry rokrocznie zdobywają liczne nagrody w kategoriach solowych oraz kameralnych na konkursach krajowych i zagranicznych. Najzdolniejsi z powodzeniem ubiegają się o studia podyplomowe lub solistyczne w uczelniach zagranicznych. W ostatnich latach studenci naszej Katedry mieli możliwość kontaktowania się z wybitnymi profesorami uczelni zagranicznych na kursach i seminariach naukowych organizowanych przez Katedrę. Byli wśród nich tacy artyści jak: P. Meyer, P. Gallois, S. Brill, P. Carrero, R. Dick, B. Claessens, J.Y. Fourmeau, A. Liberknecht.

 

 • Skład Katedry

  prof. dr hab. Artur Kasperek - Kierownik Katedry
  prof. dr hab. Paweł Gusnar
  prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk
  dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. uczelni
  dr hab. Urszula Janik-Lipińska, prof. uczelni
  dr hab. Arkadiusz Krupa, prof. uczelni
  ad. dr hab. Tomasz Bińkowski
  ad. dr hab. Aleksander Szebesczyk
  ad. dr hab. Tytus Wojnowicz
  ad. dr hab. Marek Żwirdowski
  ad. dr Maria Peradzyńska-Filip
  ad. dr Jakub Waszczeniuk
  as. Karol Gajda
  as. Adrian Janda
  as. Jan Harasimowicz