Katedra Instrumentów Dętych

Katedra Instrumentów Dętych obejmuje klasy fletu, oboju, klarnetu, saksofonu, fagotu, rogu, trąbki, puzonu i tuby – zatrudnia 16 etatowych nauczycieli (w tym 7 profesorów). Prawie wszyscy to wszechstronnie aktywni muzycy, soliści, kameraliści, członkowie czołowych polskich orkiestr – Filharmonii Narodowej, Sinfonii Varsovii, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej czy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, koncertujący w kraju i za granicą. Członkowie Katedry, poza działalnością koncertową oraz dydaktyczną, biorą udział w pracach jury konkursów krajowych i międzynarodowych, a także prowadzą działalność naukowo-badawczą, angażując się w organizację sesji naukowych, seminariów i warsztatów muzycznych. W 2019 roku już po raz dwunasty odbędzie się w UMFC Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych w Warszawie organizowany przez Katedrę, będący jedynym tego rodzaju wydarzeniem w kraju. Studenci Katedry rokrocznie zdobywają liczne nagrody w kategoriach solowych oraz kameralnych na konkursach krajowych i zagranicznych. Najzdolniejsi z powodzeniem ubiegają się o studia podyplomowe lub solistyczne w uczelniach zagranicznych. W ostatnich latach studenci naszej Katedry mieli możliwość kontaktowania się z wybitnymi profesorami uczelni zagranicznych na kursach i seminariach naukowych organizowanych przez Katedrę. Byli wśród nich tacy artyści jak: P. Meyer, P. Gallois, S. Brill, P. Carrero, R. Dick, B. Claessens, J.Y. Fourmeau, A. Liberknecht.

Skład Katedry
dr hab. Artur Kasperek, prof. UMFC - Kierownik Katedry
prof. dr hab. Paweł Gusnar
prof. dr hab. Zbigniew Płużek
prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk
dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. UMFC
dr hab. Urszula Janik-Lipińska, prof. UMFC
dr hab. Arkadiusz Krupa, prof. UMFC
ad. dr hab. Romuald Gołębiowski
ad. dr hab. Aleksander Szebesczyk
ad. dr hab. Tytus Wojnowicz
ad. dr hab. Marek Żwirdowski
ad. dr Tomasz Bińkowski
as. Jan Harasimowicz
as. Adrian Janda
as. Jakub Waszczeniuk