Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

KATEDRA JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ została powołana równolegle z Wydziałem Jazzu i Muzyki Estradowej w październiku 2019 r. i formalnie przejęła nadzór nad merytoryczno-naukową stroną kształcenia w specjalności JAZZI WORLD MUSIC (I stopień) oraz JAZZ (II stopień). Ponadto do zadań jednostki należy koordynacja merytoryczna awansów naukowych kadry, organizacja seminariów, warsztatów i innych wydarzeń naukowych oraz organizacja dorocznego koncertu studentów Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej.
W skład Katedry wchodzą wybitni artyści prowadzący bogatą działalność koncertową i fonograficzną, wielokrotnie nagradzani na wielu konkursach i festiwalach w kraju i za granicą.
Jednostka koordynuje awanse naukowe pracowników wydziału, którzy w niedalekiej przyszłości będą mogli zasilić jej szeregi.

Pierwszym kierownikiem katedry był ad. dr hab. Ryszard Borowski od roku akademickiego 2020-21 tę funkcję pełni dr hab. Janusz Brych prof. UMFC

Skład Katedry
dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC - Kierownik Katedr
prof. dr hab. Ryszard Borowski
ad. dr hab. Piotr Kostrzewa
ad. dr hab. Włodzimierz Pawlik
ad. dr Marek Napiórkowski
as. dr Wojciech Kostrzewa
as. dr Paweł Pańta
as. Nikola Kołodziejczyk
as. Cezary Konrad
as. Mateusz Smoczyński