Katedra Jazzu i Muzyki Estradowej

KATEDRA JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ została powołana równolegle z Wydziałem Jazzu i Muzyki Estradowej w październiku 2019 r. i formalnie przejęła nadzór nad merytoryczno-naukową stroną kształcenia w specjalności JAZZI WORLD MUSIC (I stopień) oraz JAZZ (II stopień). Ponadto do zadań jednostki należy koordynacja merytoryczna awansów naukowych kadry, organizacja seminariów, warsztatów i innych wydarzeń naukowych oraz organizacja dorocznego koncertu studentów Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej.
W skład Katedry wchodzą wybitni artyści prowadzący bogatą działalność koncertową i fonograficzną, wielokrotnie nagradzani na wielu konkursach i festiwalach w kraju i za granicą.
Jednostka koordynuje awanse naukowe pracowników wydziału, którzy w niedalekiej przyszłości będą mogli zasilić jej szeregi.

Pierwszym kierownikiem katedry był ad. dr hab. Ryszard Borowski od roku akademickiego 2020-21 tę funkcję pełni dr hab. Janusz Brych prof. UMFC

 

 • Skład Katedry

  dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC - Kierownik Katedr
  prof. dr hab. Ryszard Borowski
  prof. dr hab. Włodzimierz Pawlik
  dr hab. Piotr Kostrzewa, prof. uczelni
  ad. dr Marek Napiórkowski
  as. dr Wojciech Kostrzewa
  as. dr Paweł Pańta
  as. dr Cezary Konrad
  as. dr Mateusz Smoczyński