Katedra Kompozycji

Katedra Kompozycji skupia wybitnych kompozytorów polskich, których działalność twórcza zaowocowała licznymi sukcesami na arenie międzynarodowej. Członkowie Katedry Kompozycji zajmują się pracą artystyczną, naukową i dydaktyczną, przygotowując przyszłych twórców muzyki. Celem studiów jest zdobycie przez studentów wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Katedra Kompozycji odpowiedzialna jest za grupę przedmiotów prowadzonych zarówno na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki, jak i na innych Wydziałach, takich jak: Kompozycja, Harmonia, Ćwiczenia z harmonii, Kontrapunkt, Instrumentacja, Instrumentoznawstwo, Czytanie partytur, Współczesne techniki kompozytorskie, Muzyka elektroniczna. W 1999 r. z inicjatywy Mariana Borkowskiego zostały utworzone następujące pracownie specjalistyczne: Współczesnych Technik Kompozytorskich (kierownik: ad. dr hab. Ignacy Zalewski), Instrumentacji i instrumentoznawstwa (ad. dr Andrzej Karałow).

Przy Katedrze Kompozycji UMFC działa od roku 1990 również Chopin University Electronic Music Studio, dawniej Studio Muzyki Komputerowej, założone z inicjatywy prof. Włodzimierza Kotońskiego. Dorobek artystyczny Studia obejmuje ponad 200 kompozycji zrealizowanych przez studentów i absolwentów UMFC oraz innych twórców współpracujących ze Studiem. Od początku swego istnienia Studio corocznie organizuje koncerty poświęcone prezentacji swoich najnowszych produkcji oraz współorganizuje imprezy artystyczne, kursy i konferencje naukowe.

Muzyka Elektroniczna, Filmowa i Teatralna (MEFiT, rok powstania potrzebny) to nowy pakiet przedmiotów, skierowany do studentów kompozycji oraz studentów innych wydziałów, zainteresowanych komponowaniem i produkcją muzyki elektronicznej, filmowej i teatralnej, wykorzystaniem najnowszych technologii do tworzenia muzyki i dzieł multimedialnych, zastosowaniem narzędzi komputerowych w praktyce wykonawczej. Na MEFIT składają się między innymi następujące przedmioty: kompozycja muzyki filmowej, kompozycja muzyki teatralnej, realizacja live electronics i inne.

Katedra Kompozycji publikuje materiały z sesji, wydaje książki z zakresu analizy muzyki współczesnej, technik kompozytorskich, estetyki muzycznej, wykonawstwa muzyki współczesnej. Od 2000 r. siłami Katedry Kompozycji prowadzone są również dwuletnie Podyplomowe Studia Kompozycji (2000-2008 kierownik prof. Marian Borkowski, od 2008 – kierownik ad. dr hab. Alicja Gronau-Osińska).

 

 • SKŁAD KATEDRY

  prof. dr hab. Paweł Łukaszewski — Kierownik Katedry
  dr hab. Aleksander Kościów, prof. uczelni
  dr hab. Tomasz Opałka, prof. uczelni
  dr hab. Dariusz Przybylski, prof. uczelni
  dr hab. Ignacy Zalewski, prof. uczelni
  ad. dr hab. Wojciech Błażejczyk
  ad. dr Miłosz Bembinow
  ad. dr Andrzej Karałow
  as. Mikołaj Majkusiak
  as. Michał Malec
  as. Żaneta Rydzewska
  as. Przemysław Zych