Katedra Instrumentów Smyczkowych

Skład Katedry
prof. dr hab. Sławomir Tomasik - Kierownik Katedry
prof. dr h.c. Konstanty Andrzej Kulka
prof. dr hab. Andrzej Bauer
prof. dr hab. Krzysztof Bąkowski
prof. dr hab. Andrzej Gębski
prof. dr hab. Tomasz Strahl
prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska
dr hab. Adam Bogacki, prof. UMFC
dr hab. Piotr Hausenplas, prof. UMFC
dr hab. Jakub Jakowicz, prof. UMFC
dr hab. Janusz Wawrowski, prof. UMFC
dr hab. Marcin Zdunik, prof. UMFC
ad. dr hab. Katarzyna Budnik
ad. dr hab. Christian Danowicz
ad. dr hab. Wojciech Koprowski
ad. dr hab. Agnieszka Marucha
ad. dr hab. Agata Szymczewska
ad. dr Maria Machowska
ad. dr Kamila Wąsil-Janiak
ad. dr Donat Zamiara
as. Agnieszka Podłucka