Katedra Pedagogiki Instrumentalnej

Katedra Pedagogiki Instrumentalnej została utworzona w październiku 2019 roku z połączenia Zakładu Pedagogiki Smyczkowej, Zakładu Pedagogiki Instrumentów Dętych oraz Zakładu Pedagogiki Fortepianu, Klawesynu i Organów. Katedrę tworzy 21 pedagogów naukowo-badawczych Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Filii Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku. 
Pierwszym kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Włodzimierz Promiński
Specjalności reprezentowane w Katedrze to: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, fortepian, organy, klawesyn, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon,  trąbka, róg, puzon, tuba.
Członkowie Katedry są to wybitni instrumentaliści – soliści,  kameraliści, koncertmistrzowie i muzycy Opery i Filharmonii Podlaskiej i laureaci konkursów międzynarodowych. Wymienić tu można pedagogów posiadających niekwestionowany dorobek artystyczny jak choćby Alinę Mleczko, Jana Bokszczanina czy członków znakomitego Kwartetu Camerata, działającego od 1984 roku, laureata międzynarodowych konkursów muzycznych, mającego w swoim dorobku ponad 30 albumów często nagradzanych (Płyta Roku Magazynu Studio, Fryderyk, Diapason d’Or , Sforzando, Pizzicato Supersonic Award). Inni pedagodzy także mogą się wykazać działalnością koncertową i nagraniową. Dotyczy to również młodych członków Katedry. Przykładem może tu być Krzysztof Grzybowski, którego kariera solistyczna wspaniale się rozwija, występuje w ważnych ośrodkach za granicą, współpracując z czołowymi muzykami.
Katedra prowadzi bardzo aktywną działalność naukową organizując konferencje oraz wydając publikacje. Jej członkowie prowadzą klasy na ogólnopolskich i międzynarodowych kursach mistrzowskich i wykłady na organizowanych przez inne uczelnie sesjach i konferencjach naukowych.
Katedra Pedagogiki Instrumentalnej otacza opieką orkiestrę symfoniczną oraz studencką orkiestrę kameralną Sinfonia Academica, od lat będącą wizytówką Wydziału. Orkiestra kameralna oprócz regularnych występów nagrała kilka płyt dla wytwórni DUX i Acte Prealable.
Ze względu na wielkość katedry i zróżnicowanie specjalnościowe w jej ramach zostały utworzone trzy pracownie – instrumentów dętych, instrumentów smyczkowych oraz fortepianu, klawesynu i organów.

Skład Katedry 

prof. dr hab. Włodzimierz Promiński - Kierownik Katedry 

PRACOWNIA PEDAGOGIKI FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW
prof. dr hab. Jan Bokszczanin
dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda, prof. UMFC
ad. dr hab. Olga Anikiej
ad. dr hab. Mariusz Ciołko
ad. dr hab. Józef Kotowicz
ad. dr Anna Krzysztofik-Buczyńska
ad. dr Rafał Sulima
as. Justyna Galant-Wojciechowska

PRACOWNIA PEDAGOGIKI INSTRUMENTÓW DĘTYCH
dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
ad. dr hab. Alina Mleczko
ad. dr Wojciech Dunaj

PRACOWNIA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH
prof. dr hab. Leszek Sokołowski – kierownik pracowni
prof. dr hab. Włodzimierz Promiński
dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC
dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
ad. dr hab. Andrzej Kordykiewicz
ad. dr hab. Kamil Łomasko
ad. dr hab. Anna Wróbel
as. Jakub Grabe-Zaremba