Katedra Wokalistyki

Program merytoryczny Katedry Wokalistyki podporządkowany jest nadrzędnemu celowi, jakim jest nauczanie w zakresie śpiewu solowego. Formy realizacji, dopełniające proces indywidualnego kształcenia studentów, są różnorodne – od regularnie przygotowywanych przez poszczególnych pedagogów tematycznych koncertów i przedstawień, po udział młodych śpiewaków w konkursach wokalnych, kursach mistrzowskich, pokazowych lekcjach itd. w kraju i za granicą, oraz ich uczestnictwo w ważnych wydarzeniach muzycznych, zwłaszcza z udziałem wybitnych wokalistów. Istotną kwestią, mającą wpływ na jakość kształcenia wokalistów, jest współpraca z innymi katedrami Uniwersytetu Muzycznego, zwłaszcza zajmującymi się wykonawstwem.

Szczególnie ważną formą działalności Katedry Wokalistyki jest organizacja kursów mistrzowskich z udziałem wybitnych postaci świata muzyki. Stałym i bardzo ważnym punktem działalności Katedry jest organizacja Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego oraz sesji naukowych poświęconych wykonawstwu pieśni i opery polskiej.

Kadra pedagogiczna Katedry dąży do uzyskania jak najlepszych wyników nauczania także poprzez doskonalenie własnych umiejętności. Katedra Wokalistyki ma za zadanie przedkładanie wniosków do Rady Wydziału o rozpoczęcie postępowania o nadanie kolejnych stopni naukowych. Służą temu także inne formy działalności naukowej, jak udział i wymiana doświadczeń w ramach konferencji naukowych, sesji, wykładów oraz spotkań i kursów pedagogów śpiewu. Miejscem tych działań są uczelnie krajowe, jak i inne fora ogólnopolskie i międzynarodowe.

 

 • Skład Katedry

  dr hab. Jolanta Janucik, prof. UMFC - Kierownik Katedry
  prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz
  prof. dr hab. Robert Cieśla
  prof. dr hab. Ryszard Cieśla
  prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska
  prof. dr Anna Mikołajczyk-Niewiedział
  prof. dr hab. Mikołaj Moroz
  prof. dr hab. Gabriela Silva,
  prof. dr hab. Artur Stefanowicz
  dr hab. Anna Radziejewska, prof. uczelni
  dr hab. Eugenia Rozlach, prof. uczelni
  ad. dr hab. Robert Gierlach
  ad. dr hab. Magdalena Idzik
  ad. dr hab. Dorota Radomska
  ad. dr hab. Agnieszka Kurowska-Janecka
  as. dr Marcin Wortmann
  as. dr Ye Young Sohn
  ad. dr Ae-Ran Kim
  as. dr Anna Bednarska
  as. dr Olga Boczar
  as. Jacek Kotlarski