Katedra Wokalistyki

Program merytoryczny Katedry Wokalistyki podporządkowany jest nadrzędnemu celowi, jakim jest nauczanie w zakresie śpiewu solowego. Formy realizacji, dopełniające proces indywidualnego kształcenia studentów, są różnorodne – od regularnie przygotowywanych przez poszczególnych pedagogów tematycznych koncertów i przedstawień, po udział młodych śpiewaków w konkursach wokalnych, kursach mistrzowskich, pokazowych lekcjach itd. w kraju i za granicą, oraz ich uczestnictwo w ważnych wydarzeniach muzycznych, zwłaszcza z udziałem wybitnych wokalistów. Istotną kwestią, mającą wpływ na jakość kształcenia wokalistów, jest współpraca z innymi katedrami Uniwersytetu Muzycznego, zwłaszcza zajmującymi się wykonawstwem.
Szczególnie ważną formą działalności Katedry Wokalistyki jest organizacja kursów mistrzowskich z udziałem wybitnych postaci świata muzyki.
Stałym i bardzo ważnym punktem działalności Katedry jest organizacja Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego oraz sesji naukowych poświęconych wykonawstwu pieśni i opery polskiej.
Kadra pedagogiczna Katedry dąży do uzyskania jak najlepszych wyników nauczania także poprzez doskonalenie własnych umiejętności. Katedra Wokalistyki ma za zadanie przedkładanie wniosków do Rady Wydziału o rozpoczęcie postępowania o nadanie kolejnych stopni naukowych. Służą temu także inne formy działalności naukowej, jak udział i wymiana doświadczeń w ramach konferencji naukowych, sesji, wykładów oraz spotkań i kursów pedagogów śpiewu. Miejscem tych działań są uczelnie krajowe, jak i inne fora ogólnopolskie i międzynarodowe.

Skład Katedry
dr hab. Jolanta Janucik, prof. UMFC - Kierownik Katedry
prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz
prof. dr hab. Robert Cieśla
prof. dr hab. Ryszard Cieśla
prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska
prof. dr hab. Izabela Kłosińska
prof. dr hab. Małgorzata Marczewska
prof. dr hab. Mikołaj Moroz
prof. dr hab. Jadwiga Rappé
prof. dr hab. Artur Stefanowicz
dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC
dr hab. Gabriela Silva, prof. UMFC
ad dr hab. Robert Gierlach
ad. dr hab. Magdalena Idzik
ad. dr hab. Dorota Radomska
ad. dr hab. Eugenia Rozlach
ad. dr Agnieszka Kurowska-Janecka
as. dr Anna Mikołajczyk-Niewiedział
as. dr Ae-Ran Kim
as. dr Ye Young Sohn
as. dr Marcin Wortmann
as. Jacek Kotlarski