Wydział Muzyki Kościelnej

Wydział powstał 1 października 2019 roku, na mocy Uchwały Senatu UMFC nr 37/209/2019 z dnia 28 czerwca 2019 (a następnie Zarządzenia Rektora UMFC nr 32/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Wydziału Muzyki Kościelnej w UMFC). Na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku muzyka kościelna, w specjalnościach: muzyka kościelna, kantor-dyrygent, monodia liturgiczna, organista, kształci muzyków kościelnych: dyrygentów chórów i zespołów parafialnych, organistów, gregorianistów i animatorów życia muzycznego.

Program zajęć grupowych i indywidualnych jest zróżnicowany. Kształcenie prowadzone jest w specjalnościach:
•    Muzyka kościelna — grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura, organy, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny; grupa zajęć podstawowych: emisja głosu, historia polskiej muzyki liturgicznej, historia, teoria i semiologia śpiewu gregoriańskiego, śpiew gregoriański, zespół wokalny muzyki kościelnej, ćwiczenia z harmonii, organoznawstwo i zagadnienia ochrony, konserwacji i dokumentacji organów, liturgika, prawodawstwo muzyki liturgicznej i śpiew liturgiczny, metodyka zbiorowej emisji głosu,
•    Organista – grupa zajęć kierunkowych: organy, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: emisja głosu, dyrygentura, kameralistyka organowa, specjalistyczna literatura organowa, schola gregoriańska, zespół wokalny muzyki kościelnej, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, zagadnienia ochrony, konserwacji i dokumentacji organów, metodyka zbiorowej emisji głosu,
•    Monodia liturgiczna – grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura gregoriańska, schola gregoriańska; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: dyrygentura, emisja głosu i śpiew liturgiczny, organy, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny, prepolifonia europejska, zespół wokalny muzyki kościelnej, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, metodyka zbiorowej emisji głosu, psychologia pracy w zespole,
•    Kantor-dyrygent —  grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura, organy, zespół wokalny muzyki kościelnej; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: emisja głosu i śpiew liturgiczny, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny, schola gregoriańska, specjalistyczna literatura muzyczna, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, solfeż specjalistyczny, zespoły wokalne – praktyki, metodyka zbiorowej emisji głosu, psychologia pracy w zespole.