Katedra Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej

Katedra Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej pełni opiekę merytoryczną nad procesem dydaktycznym studentów dwóch specjalności: Dyrygentury Chóralnej i Wokalistyki Chóralnej. Do zadań KDiWCh należy dbanie o poziom edukacji w zakresie dyrygentury oraz wokalistyki chóralnej, stwarzanie ciekawych ofert edukacyjnych, konkursów, koncertów, jak również nieustanna praca nad poziomem kształcenia studentów zarówno w zakresie techniki dyrygenckiej czy wokalnej, jak i dotyczących zagadnień interpretacyjnych dzieł wokalnych i wokalno-instrumentalnych różnych epok historycznych.

W ramach działalności Katedry Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej odbywają się różnego typu konferencje i sesje naukowe dla dyrygentów chórów. Przez wiele lat KDiWCh (dawniej KDCh) sprawowała opiekę merytoryczną nad cyklicznym Festiwalem Chórów Szkół Muzycznych Regionu Warszawskiego w Ciechanowie. Obecnie największą popularnością cieszą się cyklicznie realizowane koncerty pod nazwą „Interpretacje Muzyki Chóralnej”. W ramach tego cyklu występują wyróżniające się zespoły chóralne nie tylko z Polski. Organizowane przez Katedrę liczne warsztaty i wydziałowe konkursy dyrygenckie mają na celu podniesienie poziomu przygotowania studentów do pracy zawodowej w oparciu o aktualne zapotrzebowanie społeczne.

Katedra prowadzi współpracę międzynarodową, która przejawia się organizowaniem w sposób regularny Międzynarodowej Konferencji „Osobowość dyrygenta”, podczas której zaprezentowało się już ponad 30 wybitnych muzyków z kilkunastu krajów świata. Zorganizowano również seminaria i sesje naukowe z udziałem wybitnych chórmistrzów m. in. Brady Alred, Vytaltas Miškinis, Ko Matsushita, Thomas Caplin.

Członkowie KDiWCh biorą aktywny udział w życiu koncertowym, są czynnymi artystami dyrygentami oraz wokalistami. Jako nauczyciele akademiccy chętnie włączają się w prace organizacyjne służące podnoszeniu jakości kształcenia studentów.

 • Skład Katedry

  dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC - Kierownik Katedry
  prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz 
  prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
  prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
  ad. dr hab. Joanna Maluga
  ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
  ad. dr Rafał Grozdew - Pracownia emisji głosu
  ad. dr Jakub Hutek
  ad. dr Tomasz Hynek
  ad. dr Krzysztof Matuszak - Pracownia emisji głosu
  as. dr Anna Bednarska - Pracownia emisji głosu
  as. dr Wojciech Pławner