Katedra Tańca

Katedra Tańca jest jednostką  organizacyjną, która prowadzi działalność naukowo-badawczą na Wydziale Tańca ze szczególnym uwzględnieniem badań w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Przykładem aktywności katedry są konferencje: Taniec w kulturze globalnej (UMFC 2014), Ad Matrem. Performatywny dialog dźwięku i ruchu (UMFC 2015), Petersburska szkoła tańca klasycznego – metodologia, styl, tradycja wykonawcza (UMFC 2015,2019), Taniec na skrzyżowaniu kultur. Rosja Polska (2015) Akademia Baletu Rosyjskiego im. A. J. Waganowej w Sankt Petersburgu, Międzynarodowe Atelier Choreograficzne Akademie Remscheid (2016) Remscheid Niemcy, Multimedialna Majówka (UMFC 2016,2017,2018,2019), Flow in Performance: Theories/Practices (2016) Prinston USA, Forum Tańców Polskich (UMFC 2014,2015,2016,2017, z udziałem W. Zapały, dr G. Dąbrowskiej, J. Karpiela-Bułecki), Wczesnoszkolny etap nauczania tańca jako podstawa kształcenia tancerzy (UMFC 2018), Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym (2019), International Congres "Innovations in Dalcroze practice" Instytut Dalcroze'a  Genewa (2019).

Aktywność w zakresie kształcenia teoretyków tańca, krytyków tańca i publicystów prowadzona jest w ramach Podyplomowych Studiów Teorii Tańca (obecnie IX edycja). Autorzy programu: st. wykł. mgr Małgorzata Kucharska‐Nowak, prof. dr hab. Janina Pudełek, prof. dra hab. Roderyk Lange, mgr Jagoda Ignaczak, dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC, st. wykł. mgr Joanna Sibilska.

Wydarzeniem doniosłym dla Katedry Tańca jest fakt nadania w dniu 9 czerwca 2016 roku, tytułu doktora Honoris Causa UMFC prof. dr. hab. Roderykowi Lange (1930-2017) – choreologowi, antropologowi tańca, dyrektorowi dwóch ośrodków naukowo-dydaktycznych: Centre for Dance Studies na Jersey i Instytutu Choreologii w Poznaniu. Laudację przygotowała prof. dr hab. Ewa Wycichowska, recenzentami byli: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz oraz prof. dr hab. Piotr Dahlig (UW).

Do ważnych aspektów działalności katedry zaliczyć należy stałą współpracę z ogólnokształcącymi szkołami baletowymi, CEA, TW-ON, a od 2018 Akademią Baletu Rosyjskiego im. A. J. Waganowej w Sankt Petersburgu.

Publikacje: Z. Rudnicka: Tancerz, szkoła i scena. Etiudy choreograficzne jako istotny element procesu kształtowania sylwetki artystycznej uczniów warszawskiej szkoły baletowej. Warszawa 2012; Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory, red. H. Raszewska. Warszawa 2014; Tańce Polskie. Polonez i Krakowiak, red. K. Carlos-Machej. Warszawa 2016; D. Piasecka: Literatura baletowa. Wzór odtwarzania. DVD Warszawa 2017; E. Raczyńska-Warzec: Lekcja tańca klasycznego w kl. V. DVD Warszawa 2017; K. Carlos-Machej: Taniec narodowy jako wartość kultury w dobie zaborów. Warszawa 2017. www.chopinuniversitypress.pl

Skład Katedry
dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC - Kierownik Katedry
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC
ad. dr hab. Andrzej Morawiec
ad. dr hab. Zofia Rudnicka