Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie kompozycji i teorii muzyki. Skupia wiodących polskich kompozytorów i teoretyków. Celem Wydziału jest wszechstronne wykształcenie studentów i studentek, pozwalające na samodzielną pracę twórczą i badawczą, poprzez wyposażenie absolwentów w warsztat kompozytorski, aparat badawczy i umiejętności praktyczne w zakresie kompozycji, instrumentacji, kontrapunktu, muzyki elektronicznej (grupa przedmiotów „Muzyka Elektroniczna, Filmowa i Teatralna”, muzyki ilustracyjnej (filmowej i teatralnej), oraz analizy dzieła muzycznego, historii muzyki (polskiej i światowej), historii stylów wykonawczych czy historii teorii muzyki.

Pracując pod okiem doświadczonych pedagogów, studenci i studentki Wydziału mają szanse czynnego uczestnictwa w licznych koncertach, konferencjach, kursach i warsztatach organizowanych przez składające się na Wydział jednostki: Katedrę Kompozycji (kierownik: prof. dr hab. Paweł Łukaszewski), Katedrę Teorii Muzyki (kierownik: prof. dr hab. Marcin Łukaszewski, Studium Muzyki Nowej (kierownik: ad dr hab. Leszek Lorent), Chopin University Electronic Music Studio (kierownik: dr Wojciech Błażejczyk) oraz funkcjonujący we współpracy z Wydziałem Instrumentalnym zespół muzyki nowej, Chopin University Modern Ensemble (kierownik artystyczny: ad. dr hab. Ignacy Zalewski) i Koło Naukowo-Artystyczne (opiekun: ad dr hab. Ignacy Zalewski). W obu katedrach działa także szereg pracowni kierunkowo zgłębiających najważniejsze zagadnienia dzieła muzycznego i kultury muzycznej. Wydział daje szanse studentom i studentkom na szerokie zaistnienie na rynku muzycznym poprzez regularną aktywność koncertową (możliwość prawykonań podczas Koncertów Katedry Kompozycji, Studium Muzyki Nowej oraz Chopin University Modern Ensemble) i współpracę z wydawnictwem Chopin University Press (publikacja partytur i nagrań płytowych). Wizytówkę Wydziału stanowią jego absolwenci, wśród nich m.in. Witold Lutosławski, Paweł Szymański, Paweł Mykietyn, Andrzej Panufnik, Franciszek Maklakiewicz, Henryk Wars, Victor Young, Maciej Małecki, Augustyn Bloch, Marian Borkowski, Elżbieta Sikora, Zygmunt Krauze, Stanisław Krupowicz, Jerzy Maksymiuk, Bernadetta Matuszczak, Tadeusz Paciorkiewicz, Stanisław Moryto, Marta Ptaszyńska, Jerzy Kornowicz, Krzysztof Knittel, Kazimierz Sikorski, Tomasz Sikorski, Tadeusz Baird, Grażyna Bacewicz, Marcin Błażewicz.