Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie kompozycji i teorii muzyki. Skupia wiodących polskich kompozytorów i teoretyków. Celem Wydziału jest wszechstronne wykształcenie studentów i studentek, pozwalające na samodzielną pracę twórczą i badawczą, poprzez wyposażenie absolwentów w warsztat kompozytorski, aparat badawczy i umiejętności praktyczne w zakresie kompozycji, instrumentacji, kontrapunktu, muzyki elektronicznej (grupa przedmiotów „Muzyka Elektroniczna, Filmowa i Teatralna”, muzyki ilustracyjnej (filmowej i teatralnej), oraz analizy dzieła muzycznego, historii muzyki (polskiej i światowej), historii stylów wykonawczych czy historii teorii muzyki.

Pracując pod okiem doświadczonych pedagogów, studenci i studentki Wydziału mają szanse czynnego uczestnictwa w licznych koncertach, konferencjach, kursach i warsztatach organizowanych przez składające się na Wydział jednostki: Katedrę Kompozycji (kierownik: prof. dr hab. Paweł Łukaszewski), Katedrę Teorii Muzyki (kierownik: prof. dr hab. Marcin Łukaszewski, Studium Muzyki Nowej (kierownik: ad dr hab. Leszek Lorent) oraz funkcjonujący we współpracy z Wydziałem Instrumentalnym zespół muzyki nowej, Chopin University Modern Ensemble (kierownik artystyczny: ad. dr hab. Ignacy Zalewski) i Koło Naukowo-Artystyczne (opiekun: ad dr hab. Ignacy Zalewski). W obu katedrach działa także szereg pracowni kierunkowo zgłębiających najważniejsze zagadnienia dzieła muzycznego i kultury muzycznej. Wydział daje szanse studentom i studentkom na szerokie zaistnienie na rynku muzycznym poprzez regularną aktywność koncertową (możliwość prawykonań podczas Koncertów Katedry Kompozycji, Studium Muzyki Nowej oraz Chopin University Modern Esnemble) i współpracę z wydawnictwem Chopin University Press (publikacja partytur i nagrań płytowych). Wizytówkę Wydziału stanowią jego absolwenci, wśród nich m.in. Witold Lutosławski, Paweł Szymański, Paweł Mykietyn, Andrzej Panufnik czy Adam Sztaba.