18 IV 2021 r.

SKONTRYZM. Wspomnienie o Marcinie Błażewiczu (1953–2021)

Profesora wspomina Ignacy Zalewski

SKONTRYZM. Wspomnienie o Marcinie Błażewiczu (1953–2021)
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych w programie II Międzynarodowego Forum Nowej Muzyki Marcin Błażewicz, organizator tego festiwalu, wyłożył zasady „skontryzmu”, podejścia do estetyki muzyki, które było mu wówczas bliskie. Polegało ono na ZDERZANIU (od utworu Góreckiego Scontri, czyli „zderzenia”) różnych odległych od siebie stylistycznie fragmentów muzycznych, na podobieństwo ówczesnego (a także pewnie i dzisiejszego) świata, w którym różne, często nieprzystające elementy WSPÓŁISTNIEJĄ, tworząc dziwny, zaskakujący niekiedy krajobraz PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI.

Czytaj dalej na ruchmuzyczny.pl

Fot. Agencja Forum