18 IV 2021 r.

Wspomnienie o prof. Ryszardzie Zimaku (1947–2021)

Rektora wspomina Mateusz Ciupka

Ryszard Zimak (1947–2021)
„Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka, Naszego Kochanego Rektora, wspaniałego pedagoga i przyjaciela studentów” – poinformował wczoraj w mediach społecznościowych Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Czytaj dalej w ruchmuzyczny.pl

Fot. Rafał Chojnacki