16 IV 2024 r.

Ruch Muzyczny przybliża sylwetkę prof. dr. hab. Tomasza Strahla, wybranego na stanowisko Rektora UMFC

w kadencji 2024-2028

Ruch Muzyczny przybliża sylwetkę rektora-elekta, prof. dr. hab. Tomasza Strahla, który właśnie został wybrany na stanowisko Rektora UMFC. Funkcję tę będzie pełnił w kadencji 2024-2028.
Źródło: Mateusz Ciupka, www.ruchmuzyczny.pl

CZYTAJ WIĘCEJ W RUCHU MUZYCZNYM