Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki kształci studentów w różnych specjalnościach: Prowadzenie Zespołów Muzycznych na studiach I stopnia i Dyrygenturę oraz Wokalistykę Chóralną na studiach II stopnia, a także Rytmikę na obu stopniach edukacji.

Na Wydziale kształcą się przyszli dyrygenci chórów i zespołów wokalnych, wokaliści chóralni znajdujący pracę w chórach zawodowych, pedagodzy-muzycy do szkolnictwa ogólnokształcącego i muzycznego. Specjalność Rytmika przygotowuje do pracy przede wszystkim w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Program zajęć jest zróżnicowany, obejmuje przedmioty główne, kierunkowe, podstawowe oraz ogólne:
•    Prowadzenie Zespołów Muzycznych studia I stopnia:
Przedmiot główny - dyrygentura
Przedmioty kierunkowe – emisja głosu, zespoły wokalne- praktyki, zespoły instrumentalne, metodyka prowadzenia zespołów wokalnych i metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych.
•    Dyrygentura Chóralna studia II stopnia:
Przedmiot główny – dyrygentura
Przedmioty kierunkowe – emisja głosu, zespoły wokalne – praktyki, solfeż specjalistyczny oraz zespoły instrumentalne do wyboru.
•    Wokalistyka Chóralna studia II stopnia:
Przedmioty główne – śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu, śpiew zespołowy, metodyka zbiorowej emisji głosu, chór kameralny
Przedmioty kierunkowe – czytanie nut głosem, schola gregoriańska.
•    Rytmika studia I st.:
Przedmioty główne – rytmika, zespoły rytmiki – praktyki, technika ruchu, taniec z elementami wychowania fizycznego, technika ruchu z elementami tańca tradycyjnego, kompozycja ruchu, solfeż w ruchu I, improwizacja fortepianowa w metodzie Dalcroze’a / improwizacja fortepianowa z elementami aranżacji.
•    Rytmika studia II st.:
Przedmioty główne – rytmika, zespoły rytmiki – praktyki, solfeż w ruchu II, technika ruchu z metodyką, taniec współczesny, warsztat improwizacji, specjalistyczna literatura muzyczna, analiza muzyczno-ruchowa, propedeutyka kompozycji i aranżacji, improwizacja fortepianowa z elementami aranżacji / improwizacja fortepianowa z metodyką.

Specjalność Wokalistyka Chóralna została powołana w roku akademickim 2017/2018 jako pierwsza tego typu specjalność w Polsce.
Wyróżniającą cechą programu studiów jest nacisk na zastosowanie dwóch głównych obszarów przedmiotowych, kształcących zarówno świadomość indywidualną techniki wokalnej - niezbędną w pracy w chórze, jak również umiejętności pozwalające na uzyskanie jednolitej barwy brzmienia zespołowego. Ważnym celem procesu kształcenia jest ponadto opanowanie umiejętności sprawnego czytania nut głosem, a także metodyki zbiorowej emisji głosu.
Tak sformułowany program 2-letnich studiów magisterskich oferuje zdobycie specjalistycznych umiejętności z zakresu chóralistyki i dostarcza poszerzonej praktycznej wiedzy na temat indywidualnej pracy głosem w zespole wokalnym. Student zarówno pozna i zrozumie wartość posługiwania się nabytymi umiejętnościami techniki wokalnej, jak również będzie mieć możliwość wykorzystania własnych umiejętności w pracy grupowej.
Realizacja programu studiów pozwala jego uczestnikom na osiągnięcie synergii w działaniu zespołowym opartym o kompetencje własne.

Postępujące procesy globalizacyjne pozwalają absolwentom dobrze odnajdywać się na rynku pracy zarówno krajowym, jak i zagranicą - umożliwiając im podjęcie zatrudnienia w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Absolwenci specjalności Wokalistyka Chóralna znajdą pracę również w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych, a także przy stowarzyszeniach śpiewaczych jako instruktorzy emisji głosu.