29 X 2022 r.

Warszawski Chór Chłopięcy, pod dyrekcją ad. dr Jakuba Hutka, otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym.

ad. dr Jakub Hutek - prodziekan Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.

Z radością informujemy, że Warszawski Chór Chłopięcy, prowadzony przez naszego pedagoga, prodziekana Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. ad. dr Jakuba Hutka, otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym. 

Serdecznie gratulujemy!