9 III 2022 r.

Dzień Otwarty 9.03.2022

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Zapraszamy na Dni Otwarte UMFC na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. 

18.00 – 18.20 Informacje ogólne o wydziale przekażą: prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała – Dziekan Wydziału, ad. dr Jakub Hutek – Prodziekan Wydziału

18.20 – 19.00 Specjalność Dyrygentura Chóralna - Próba Chóru Kameralnego – fragment poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz, druga część próby będzie poświęcona przygotowaniu do dyplomu magisterskiego – prowadzić ją będzie studentka II roku Dyrygentury Chóralnej.

19.00 – 19.30 Specjalność Rytmika - Zajęcia z przedmiotu Rytmika poprowadzi mgr Monika Sojka (15 minut); Zajęcia z przedmiotu Improwizacja fortepianowa poprowadzi st. wykładowca mgr Wojciech Kaleta (15 minut)

19.30 – 20.00 Specjalność Wokalistyka Chóralna - Zajęcia z przedmiotu Śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu oraz z przedmiotu Emisja głosu poprowadzi wykł. dr Rafał Grozdew, akompaniament dr Marcin Łopacki

20.00 Rozmowy z pedagogami prowadzącymi zajęcia.