Koło Naukowo-Artystyczne Studentów Rytmiki ANAKRUZA

Koło Naukowo-Artystyczne Studentów Rytmiki Anakruza działa od 2013 roku. Zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie metody rytmiki oraz innych metod stosowanych we współczesnej edukacji muzycznej. Celem Koła jest popularyzacja rytmiki zarówno w środowisku akademickim UMFC, jak i poza nim, a także wspieranie studentów specjalności rytmika w ich działaniach artystycznych i naukowych. Działalność Koła dotyczy organizowania wydarzeń o charakterze edukacyjnym, takich jak warsztaty rytmiki, improwizacji i techniki ruchu oraz prelekcje na tematy związane z szeroko pojęta edukacją muzyczną. Członkowie Koła spotykają się cyklicznie podczas Wieczorów Filmowych, które są okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat aktualnych trendów w edukacji muzycznej, kulturze i sztuce. Opiekunem Naukowym koła jest ad. dr Agnieszka Widlarz.