Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Filia w Białymstoku

Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Filia w Białymstoku został utworzony w 1974 roku i jest jedyną tego typu placówką w Polsce po wschodniej stronie Wisły.

W trakcie ponad czterech dekad swego funkcjonowania Wydział sukcesywnie wzbogacał swą ofertę edukacyjną i obecnie prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach:

  • Instrumentalistyka w specjalnościach: pedagogika instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, rogu, trąbce, puzonie, tubie, akordeonie, gitarze, perkusji
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalnościach: prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka szkolna, muzyka kościelna
  • Wokalistyka w specjalności: śpiew solowy (I stopień) i pedagogika wokalna – śpiew solowy (II stopień)

Poza zajęciami zawartymi w programie studiów, studenci mogą uczestniczyć w działalności licznych kół naukowo – artystycznych, w tym: Muzyki Dawnej, Filmowej, Kameralnej, Organowej, Sakralnej, a także Pianistów i Edukacji muzycznej.
Wydział prowadzi aktywną działalność artystyczną, zarówno poprzez organizację cotygodniowych koncertów pt. „Scena Mistrzów”, ścisłą współpracę z Operą i Filharmonią Podlaską, jak i występy zespołów: Studenckiej Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Dętej, Orkiestry Kameralnej Sinfonia Academica, Big – Bandu oraz Chóru Wydziału.
Kadrę pedagogiczną Wydziału stanowią uznani artyści, koncertujący na najważniejszych estradach krajowych i zagranicznych, których nagrania niejednokrotnie były nominowane i  uhonorowane Nagrodą Muzyczną „Fryderyk”.

 

                                                                                                         

Dla studenta
PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
FAKULTETY
ROZKŁAD ZAJĘĆ 
BIBLIOTEKA 

                                                                                                         

Dla kandydata
INFORMACJE O KURSIE KONSULTACYJNYM BĘDĄ DOSTĘPNE W PRZYSZŁYM ROKU AK.

                                                                                                         

Działalność artystyczna
KALENDARZ KONCERTOWY
ZESPOŁY
WYDARZENIA CYKLICZNE

                                                                                                         

Działalność naukowa
WYDAWNICTWA PŁYTOWE
WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE
PUBLIKACJE
KONFERENCJE I SEMINARIA