Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Białystok

UMFC Filia w Białymstoku Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki został utworzony w 1974 roku i jest jedyną tego typu placówką w Polsce po wschodniej stronie Wisły.

W trakcie ponad czterech dekad swego funkcjonowania Wydział sukcesywnie wzbogacał swą ofertę edukacyjną i obecnie prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach:

  • Instrumentalistyka w specjalnościach: pedagogika instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, rogu, trąbce, puzonie, tubie, akordeonie, gitarze, perkusji
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalnościach: prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka szkolna, muzyka kościelna
  • Wokalistyka w specjalności: śpiew solowy (I stopień) i pedagogika wokalna – śpiew solowy (II stopień)

Poza zajęciami zawartymi w programie studiów, studenci mogą uczestniczyć w działalności licznych kół naukowo – artystycznych, w tym: Muzyki Dawnej, Filmowej, Kameralnej, Organowej, Sakralnej, a także Pianistów i Edukacji muzycznej.
Wydział prowadzi aktywną działalność artystyczną, zarówno poprzez organizację cotygodniowych koncertów pt. „Scena Mistrzów”, ścisłą współpracę z Operą i Filharmonią Podlaską, jak i występy zespołów: Studenckiej Orkiestry Symfonicznej, Orkiestry Dętej, Orkiestry Kameralnej Sinfonia Academica, Big – Bandu oraz Chóru Wydziału.
Kadrę pedagogiczną Wydziału stanowią uznani artyści, koncertujący na najważniejszych estradach krajowych i zagranicznych, których nagrania niejednokrotnie były nominowane i  uhonorowane Nagrodą Muzyczną „Fryderyk”.

 

                                                                                                         

Dla studenta
ROZKŁAD ZAJĘĆ
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
BIBLIOTEKA 

                                                                                                         

Dla kandydata
KURS KONSULTACYJNY

                                                                                                         

Działalność artystyczna
KALENDARZ KONCERTOWY
ZESPOŁY
WYDARZENIA CYKLICZNE

                                                                                                         

Działalność naukowa
WYDAWNICTWA PŁYTOWE
WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE
PUBLIKACJE
KONFERENCJE I SEMINARIA

                                                                                                         

Multimedia
GALERIA ZDJĘĆ