Najnowsze z kategorii

1 III 2022 r.

Wydziałowy Konkurs Kompozytorski

dla studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki, UMFC Filii w Białymstoku

Zapraszamy studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki, UMFC Filii w Białymstoku do udziału w Wydziałowym Konkursie Kompozytorskim.
Informacje i regulamin konkursu: www.bit.ly/WKKompozytorski.
Termin nadsyłania partytur: 31 marca 2022 r.
Szczegółowych informacji udziela mgr Jan Krutul (jan.krutul@chopin.edu.pl