Najnowsze z kategorii

1 VII 2021 r.

Osiągnięcia Studentów!!!

UWAGA! Zbliża się termin nadsyłania osiągnięć!

Biuro Koncertowe UMFC Filii w Białymstoku prosi studentów o przesyłanie informacji związanych z osiągnięciami uzyskanymi w roku akademickim 2020/2021 na adres malgorzata.bielicka@adm.chopin.edu.pl. Termin nadsyłania osiągnięć mja 6 lipca 2021 r. do godz. 12.00.
FORMUŁA: Imię i nazwisko studenta, instrument, nazwisko pedagoga prowadzącego, zajęte miejsce, nazwa konkursu lub innego znaczącego wydarzenia.