Pracownicy

ad. dr hab.

Joanna Cieślik-Klauza

teoria muzyki

Teoretyk muzyki;  absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi (1995); Studium Chórmistrzowskiego przy AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1999); PWSFTviT w Łodzi (2003); studiów menadżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; prezes fundacji „Wychowanie Przez Sztukę”; adiunkt na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku; opiekun koła naukowego, zajmującego się zagadnieniami związanymi z muzyką filmową. Od 2005 roku organizator cyklu seminariów i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego Wychowanie przez sztukę; nauczyciel dyplomowany przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku.

W latach 1997 – 2010 była związana z regionalnym ośrodkiem Telewizji Polskiej S. A., gdzie realizowała programy o tematyce kulturalnej i prowadziła rozmowy z artystami. Na antenie telewizji prowadziła autorskie programy cykliczne Pro Musica i Rozmowy o muzyce. Jako pracę dyplomową w łódzkiej szkole filmowej przedstawiła film dokumentalny o sylwetce Jerzego Maksymiuka. Brała udział w festiwalach i przeglądach filmowych. W roku 2000 została laureatką na III Międzynarodowym Przeglądzie Filmów Turystycznych i Turystyczno- Gospodarczych Tour – film 2000 w Poznaniu (film Dziewicza Biebrza), gdzie otrzymała również nagrodę specjalną za najlepszy film o tematyce ekologicznej przyznaną przez Ministra Środowiska i Gospodarki wodnej. W roku 2006 film ten został wybrany jako film promujący Podlasie i był  prezentowany na wystawie w Parlamencie Europejskim w Brukseli.  Od 2004 roku współpracuje z czasopismem „Twoja Muza”, na łamach którego publikuje artykuły o tematyce muzycznej, wywiady oraz recenzje najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju.
Zainteresowania naukowe Joanny Cieślik-Klauza skierowane w stronę szeroko rozumianych zagadnień dotyczących interdyscyplinarnych związków łączących film i muzykę filmową. Rozszerzając zakres działań zajmuje się zagadnieniami z pogranicza sztuk. Od 2015 roku organizuje cykl konferencji naukowych KO-respondencja. Na styku sztuk, utrwalając efekty pracy badaczy w kolejnych publikacjach: Piękno zespolić ze sobą (2015), Pulchritudo delectans (2017), Ars inter disciplinis (2018). Powołana do życia konferencja i starania o publikowanie dokonań naukowych uczestników białostockich spotkań, przyczyniły się do zbudowania szerokiego ogólnopolskiego środowiska badań  interdyscyplinarnych. Doświadczeniami i wiedzą dzieliła się na wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych, wygłaszając referaty dotyczące różnych aspektów korespondencji sztuk.

Poza szeroko pojmowaną korespondencją sztuk jej zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach edukacyjnych. Główne obszary badawcze wyznaczają trzy główne zagadnienia: interdyscyplinarne oblicza stuki, idea i historia wychowania poprzez kontakt ze sztuką, geneza i historia estetyki w kontekście współczesnych koncepcji pedagogicznych. Efekty tej pracy można odnaleźć w publikacjach książkowych, na łamach wydawnictw pedagogicznych oraz specjalistycznych czasopism muzycznych. W roku 2010 obroniła na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pracę doktorską z zakresu estetyki polskiej muzyki filmowej, otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 2019 roku doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych, w specjalności teoria muzyki.