28 I 2021 r.

Koncerty doroczne studentów

kierunków: Instrumentalistyka i Wokalistyka

Informacja dla Kierowników Katedr i pracowni oraz Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych
KONCERTY DOROCZNE STUDENTÓW
kierunków: Instrumentalistyka i Wokalistyka
odbędą się w dniach 15 i 16 lutego 2021r., (poniedziałek, wtorek) godz.19:00 (Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5).

Kandydatów do koncertu (soliści i zespoły kameralne) proszę zgłaszać do Biura Koncertowego wyłącznie drogą mailową na adres: malgorzata.bielicka@adm.chopin.edu.pl

Zgłoszenia dokonuje Przewodniczący komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem najwyższych ocen (A /21-23, A+ /24-25) najpóźniej do dnia 5 lutego 2021r. do godz.15:00

Pod uwagę będą brane tylko te zgłoszenia, które zawierają wszystkie niezbędne informacje ujęte w poniższych punktach:
1) imię i nazwisko wykonawcy,
2) instrument na jakim gra (wokaliści: rodzaj głosu),
3) rok studiów,
4) pedagog prowadzący wraz z tytułami,
5) imię i nazwisko akompaniatora wraz z tytułem,
6) imię i nazwisko kompozytora wraz z datami życia i śmierci,
7) tytuł utworu,
8) nazwy części utworu,
9) czas trwania utworu,
10) sugerowany dzień występu, 
11) kontakt telefoniczny do studenta

P r z y k ł a d: 
Natalia Nowak – skrzypce  / I r., II st., Stud. dra hab. Natana Nowika, prof. UMFC /
st. wykł. Marta Nowacka – fortepian
Edward Grieg (1843-1907) – III Sonata c-moll op. 45, cz. I Allegro molto ed appassionato ca 10’ 
poniedziałek, tel. 60911122