Pracownicy

ad. dr

Anna Krzysztofik-Buczyńska

Wydział: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

Specjalność: KLAWESYN GŁÓWNY, METODYKA NAUCZANIA Z LITERATURĄ PEDAGOGICZNĄ(KLAWESYN GŁÓWNY), KLAWESYN DODATKOWY, DRUGI INSTRUMENT (FORTEPIAN, KLAWESYN), ZESPÓŁ KAMERALNY, PRACA Z PIANISTĄ, PRACA Z AKOMPANIATOREM, PRACA Z DYRYGENTEM, KOREPETYCJE OPEROWE, ZAGADNIENIA WYKONAWCZE MUZYKI DAWNEJ

Klawesynistka, pianistka, kameralistka, akompaniatorka, muzyk orkiestrowy, korepetytor wokalistów. Współzałożycielka Zespołu Muzyki Dawnej CONSORT 415. Członek Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki im. St. Moniuszki w Białymstoku.

ad. dr

Anna Krzysztofik-Buczyńska

klawesyn

Ukończyła z wyróżnieniem: PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Tarnowskich Górach w klasie fortepianu mgr Haliny Gacki-Krzysztofik, OSM I i II st. w Bytomiu w klasie mgr Marii Zegalskiej oraz studia magisterskie i podyplomowe w Filii AMFC
w Białymstoku w klasie prof. Jana Kadłubiskiego. Ukończyła z wyróżnieniem jednolite studia magisterskie na UMFC Wydział w Białymstoku w klasie klawesynu prof. Lilianny Stawarz.

W roku 2015 uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na podstawie rozprawy doktorskiej „Między klawesynem
a fortepianem – różnice w interpretacji na podstawie wybranych utworów”.

Jako pedagog (pianistka i klawesynistka) pracuje na stanowisku adiunkta na UMFC Filii w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Prowadzi zajęcia klawesynu głównego i dodatkowego, zespoły kameralne i wykłady o zagadnieniach wykonawczych muzyki dawnej. Jest wieloletnim akompaniatorem w klasie altówki prof. P. Reichetra.

Koncertuje, dyrygując od klawesynu lub fortepianu.

Jako muzyk orkiestrowy wchodzi w skład Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, realizując partie fortepianu, klawesynu, czelesty, organów oraz rozmaitych klawiszowych instrumentów elektronicznych.

Jest korepetytorem solistów, z którymi pracuje nad przygotowaniem ich partii operowych lub musicalowych. Jako pianista-akompaniator bierze udział w próbach muzycznych i reżyserskich.

Pracowała przy realizacji oper: St. Moniuszko „Straszny Dwór”, „Halka wileńska”, G. Verdi „Traviata”, W. A. Mozart „Czarodziejski Flet”, G. Ph. Telemann „Pimpinone”, G. Bizet „Carmen”, J. Strauss „Zemsta Nietoperza”, „Baron Cygański”, G. Puccini „Cyganeria” i „Turandot” a także musicali: Ch. Williams „Korczak”, A. L. Weber „Upiór w operze” i „Jesus Christ Super Star”, J. Bock „Skrzypek na dachu”, L. Simon „Doktor Żywago” oraz bajek muzycznych: „Adonis ma gościa” J. Lubowicz, „Kot w butach” P. Nazaruk i „Sprawa Kapturka Cz.” P. Klimek.

Jest współzałożycielką Zespołu Muzyki Dawnej CONSORT 415. Występuje w nim w charakterze solistki i kameralistki, wykonując partie basso continuo na klawesynie i pozytywie.

Od wielu już lat realizuje projekty koncertowe w zakresie muzyki od XVI-wiecznej do współczesnej, wykorzystując umiejętność gry na kilku instrumentach.