16 III 2023 r.

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA w kategorii "Partner dla rozwoju" dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Filii UMFC w Białymstoku

Serdecznie gratulujemy!

Z dumą informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA w kategorii "Partner dla rozwoju - doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym" dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Filii UMFC w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy!