17 V 2024 r.

Zapraszamy na recital fortepianowy PIANO DUO AnNo/Antra & Normunds Viksnes

oraz warsztaty pianistyczne z prof. Normundsem Viksne

Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy PIANO DUO AnNo/Antra & Normunds Viksnes oraz warsztaty pianistyczne z prof. Normundsem Viksne

20 maja | 19.00 | Koncert
Antra i Normunds Viksne - duet fortepianowy
Łotewska Akademia Muzyczna im. Jazepsa Vitolsa w Rydze

Filiia UMFC w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 , Sala Audytoryjna, budynek B
W programie utwory: A. Vecumnieksa , J. Haydna, H. Kulenty, F. Bussoniego. U. Sisaska

21 maja | Warsztaty pianistyczne
z prof. Normundsem Viksne, budynek A, sala 114