Pracownicy

prof. dr hab.

Wioletta Miłkowska

dyrygentura chóralna

Prowadzi klasę dyrygentury chóralnej.

Jest absolwentką Wydziału Instrumentalno-  Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina Filii w  Białymstoku w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożeny Violetty Bieleckiej oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pracę w UMFC rozpoczęła w 1990 roku.  W latach 2012-2016 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej. W kadencji  2016-2020 zasiadała w Radzie Naukowej Uczelni.

Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Białostockiej (od 1997 r.) a także Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ( od 2005 r.). Koncertowała w wielu krajach Europy, Kanadzie oraz USA. Brała udział w festiwalach zdobywając liczne nagrody. Wielokrotnie zapraszana  jest do jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

 Współpracując z orkiestrami kameralnymi poprowadziła szereg koncertów oratoryjnych ( m. in. były to kompozycje J.S. Bacha, A. Vivaldiego, D. Stachowicza, J. Haydna,  W. A. Mozarta, L. Beethovena, F.  Schuberta, G. Rossiniego, S. Moryty, K. Jenkinsa, J. Ruttera ). Wspólnie z prowadzonymi przez nią zespołami zarejestrowała interpretacje wybranych dzieł na płytach CD.

Wioletta Miłkowska zajmuje się także działalnością naukową, a obszarem jej badań jest  twórczość funeralna. Efekty badawcze zostały przedstawione w rozprawie pt. -Requiem w twórczości kompozytorów polskich. Jest też autorką, redaktorem naukowym publikacji książkowych i licznych artykułów dotyczących chóralistyki polskiej.

Była kierownikiem oraz współorganizatorem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych (m. in. Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich…; Między nieznanym a zapomnianym. Muzyka polska w świetle nowych odkryć; W kręgu chóralistyki polskiej ).

Wioletta Miłkowska od 30 lat jest animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. W latach 2006 -2014 roku była w regionie koordynatorem działań Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obraz funkcjonowania szkolnych zespołów chóralnych zawarła w publikacji „Białystok w „Śpiewającej Polsce”(Białystok, 2011).Od kilku lat  współpracuje z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi w ramach autorskiego  projektu edukacyjno-artystycznego  „Rozśpiewany Białystok”.

Jest także współzałożycielem Międzynarodowego Chóru Morza Bałtyckiego ( w jego skład wchodzą członkowie zespołów polskich, litewskich, łotewskich i rosyjskich ), z którym realizuje artystyczne przedsięwzięcia.

Wyróżniona Nagrodami I stopnia Rektora UMFC. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Statuetką Nauczyciel Mądry Sercem – Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku. Za swą działalność została odznaczona Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz  Medalem Za Zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W roku 2017 otrzymała Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku. W roku 2018 uhonorowania odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Kulturze Gloria Artis, natomiast w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki.