Katedra Reżyserii Dźwięku

Katedra Reżyserii Dźwięku została powołana w roku 1961 (jako Katedra Reżyserii Muzycznej). Przez wiele lat kierowana była przez współzałożyciela Wydziału Reżyserii Dźwięku prof. Janusza Urbańskiego. Następnie funkcję kierownika Katedry pełnili: prof. Jan Szmańda, prof. Antoni Karużas, prof. dr Halina Ciołkosz-Łupinowa, prof. Krzysztof Grabowski, prof. Nikodem Wołk-Łaniewski, prof. Andrzej Lupa.

Katedra Reżyserii Dźwięku sprawuje pieczę nad dydaktyką przedmiotów głównych i kierunkowych studiów licencjackich oraz dwóch specjalności studiów magisterskich: reżyserii muzycznej i reżyserii dźwięku w filmie i telewizji.

Działalność artystyczno-naukowa Katedry skupia się wokół problemów związanych z zagadnieniami estetycznymi sztuk audytywnych i audiowizualnych oraz problemów warsztatowych realizacji nagrań. Twórczość artystyczna pracowników Katedry obejmuje nagrania muzyczne oraz realizacje warstwy dźwiękowej filmów. Członkowie Katedry Reżyserii Dźwięku zdobyli wiele cennych nagród na festiwalach i konkursach branżowych w kraju i za granicą.

Katedra organizuje sympozja, konferencje i seminaria poświęcone zagadnieniom estetycznym i warsztatowym sztuk audytywnych i audiowizualnych. Dodatkowo członkowie Katedry oraz studenci Wydziału czynnie uczestniczą w organizowanych każdego roku międzynarodowych konferencjach Audio Engineering Society i odnoszą tam liczne sukcesy. Osiągnięcia studentów są prezentowane corocznie podczas koncertów Katedry (nagrania muzyczne) i „Niedzieli filmowej” (realizacje dźwięku filmowego).

Skład Katedry
prof. dr hab. Krzysztof Kuraszkiewicz - Kierownik Katedry
prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska
prof. dr hab. Andrzej Lupa
prof. dr hab. Joanna Napieralska
prof. dr hab. Witold Osiński
dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela, prof. uczelni
dr hab. Krzysztof Jastrząb, prof. uczelni
dr hab. Ewa Lasocka, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. uczelni
dr hab. Jarosław Regulski, prof. uczelni
ad. dr Agata Chodyra
ad. dr Iwona Ejsmund
ad. dr Leszek Kamiński
ad. dr Wojciech Marzec
ad. dr Ewa Olejnik
ad. dr Jakub Stadnik
as. Michał Bereza
as. Maciej Brzeziński
as. Iga Kałduńska
as. Anna Stadniczeńko
as. Michał Szostakowski
as. Anna Żarnecka-Wójcik