Katedra Reżyserii Dźwięku

Katedra Reżyserii Dźwięku została powołana w roku 1961 (jako Katedra Reżyserii Muzycznej). Przez wiele lat kierowana była przez współzałożyciela Wydziału Reżyserii Dźwięku prof. Janusza Urbańskiego. Następnie funkcję kierownika Katedry pełnili: prof. Jan Szmańda, prof. Antoni Karużas, prof. dr Halina Ciołkosz-Łupinowa, prof. Krzysztof Grabowski, prof. Nikodem Wołk-Łaniewski, prof. Andrzej Lupa.

Katedra Reżyserii Dźwięku sprawuje pieczę nad dydaktyką przedmiotów głównych i kierunkowych studiów licencjackich oraz dwóch specjalności studiów magisterskich: reżyserii muzycznej i reżyserii dźwięku w filmie i telewizji.

Działalność artystyczno-naukowa Katedry skupia się wokół problemów związanych z zagadnieniami estetycznymi sztuk audytywnych i audiowizualnych oraz problemów warsztatowych realizacji nagrań. Twórczość artystyczna pracowników Katedry obejmuje nagrania muzyczne oraz realizacje warstwy dźwiękowej filmów. Członkowie Katedry Reżyserii Dźwięku zdobyli wiele cennych nagród na festiwalach i konkursach branżowych w kraju i za granicą.

Katedra organizuje sympozja, konferencje i seminaria poświęcone zagadnieniom estetycznym i warsztatowym sztuk audytywnych i audiowizualnych. Dodatkowo członkowie Katedry oraz studenci Wydziału czynnie uczestniczą w organizowanych każdego roku międzynarodowych konferencjach Audio Engineering Society i odnoszą tam liczne sukcesy. Osiągnięcia studentów są prezentowane corocznie podczas koncertów Katedry (nagrania muzyczne) i „Niedzieli filmowej” (realizacje dźwięku filmowego).

 • Skład Katedry


  prof. dr hab. Krzysztof Kuraszkiewicz - Kierownik Katedry
  prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska
  prof. dr hab. Joanna Napieralska
  prof. dr hab. Witold Osiński
  dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela, prof. uczelni
  dr hab. Krzysztof Jastrząb, prof. uczelni
  dr hab. Ewa Lasocka, prof. uczelni
  dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. uczelni
  dr hab. Jarosław Regulski, prof. uczelni
  ad. dr Agata Chodyra
  ad. dr Iwona Ejsmund
  ad. dr Leszek Kamiński
  ad. dr Wojciech Marzec
  ad. dr Ewa Olejnik
  ad. dr Jakub Stadnik
  as. Michał Bereza
  as. Maciej Brzeziński
  as. Iga Kałduńska
  as. Anna Stadniczeńko
  as. Michał Szostakowski
  as. Anna Żarnecka-Wójcik