Katedra Akustyki Muzycznej i Multimediów

Działalność dydaktyczna
Na Wydziale Reżyserii Dźwięku członkowie i współpracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:
•    na studiach I stopnia: solfeż barwy, akustyka, elektroakustyka, matematyka, podstawy elektroniki, wprowadzenie do muzyki elektroakustycznej, technika studyjna, podstawy programowania, laboratorium techniki dźwiękowej;
•    na studiach II stopnia: realizacja muzyki elektroakustycznej, seminarium ocen słuchowych, realizacja projektu multimedialnego, seminarium pracy magisterskiej, cyfrowe przetwarzanie i rekonstrukcja dźwięku, systemy elektroakustyczne, cyfrowa dystrybucja dźwięku i obrazu, dźwięk interaktywny, podstawy dźwięku 3D, promocja multimedialna, podstawy montażu i przetwarzania obrazu, programowanie obiektowe, systemy interaktywne, seminarium pracy multimedialnej.
Członkowie Katedry prowadzą ponadto zajęcia na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki (podstawy akustyki, muzyka elektroniczna) oraz ogólnouczelniane przedmioty fakultatywne.

Działalność artystyczno-naukowa
Tematyka prowadzonych w Katedrze prac badawczych obejmuje akustykę muzyczną, psychoakustykę, metodykę ocen słuchowych, akustykę pomieszczeń oraz metodykę kształcenia słuchu barwowego. Działalność artystyczna członków Katedry przejawia się w przedsięwzięciach związanych z realizacją muzyki elektroakustycznej, projekcją dźwięku oraz wykorzystaniem technik multimedialnych w sztuce. Coroczna impreza artystyczna Multimedialna Majówka, organizowana przez Katedrę, jest prezentacją instalacji dźwiękowych, projektów wirtualnej rzeczywistości, form audiowizualnych i performatywnych. Działalność członków Katedry obejmuje również udział w wystawach multimedialnych, np. Biennale Sztuki Mediów WRO, oraz stałą współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

 • Skład Katedry

  dr hab. Tomira Rogala, prof. UMFC - Kierownik Katedry
  prof. dr hab. Andrzej Brzoska
  prof. dr hab. Andrzej Miśkiewicz
  ad. dr Andrzej Artymowicz
  ad. dr Dorota Błaszczak
  ad. dr Przemysław Danowski
  ad. dr Joanna Szczepańska-Antosik
  ad. dr Igor Szymański
  as. Jacek Majer
  as. Bartosz Szkiełkowski
  as. Małgorzata Szymańska