Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Historia Katedry Edukacji Muzycznej sięga grudnia 1961 roku, kiedy powołano Katedrę Problematyki Wychowania Muzycznego. Jej kierownikiem został prof. Wincenty Laski, który przewodził nią do 1966 roku. W późniejszym okresie kierownikami Katedry byli: Feliks Kośnicki, Tadeusz Maklakiewicz, Antoni Szaliński, Maria Przychodzińska.

Nazwa i program Katedry ewoluowały wraz z rozwojem i kolejnymi zmianami nazw obecnego Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Od 1993 do 2015 roku pracami Katedry Edukacji Muzycznej kierowała prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, 2016-2020 prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski. Od roku akademickiego 2017/2018 KEM opiekuje się nową specjalnością studiów – Wokalistyka Chóralna (studia II stopnia, magisterskie), której zadaniem jest wykształcenie przyszłego zawodowego chórzysty. Jest to jedyna taka specjalność w Polsce. KEM jest placówką dydaktyczną i naukowo-badawczą. Opieką merytoryczną obejmuje przedmioty związane z pedagogicznym przygotowaniem studentów Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.
Nowy model Katedry wskazuje na jej rozszerzoną działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i artystyczną, obejmując swoją opieką emisję głosu oraz przedmioty teoretyczno-muzyczne. Katedra Edukacji Muzycznej organizuje corocznie minimum dwa koncerty Kompozycji i Aranżacji studentów Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Członkowie KEM są kierownikami projektów naukowych oraz wydawniczych.  Członkowie KEM działają samodzielnie na polu artystycznym (twórczo i odtwórczo), naukowym (czynne udziały w konferencjach/sesjach naukowych krajowych i zagranicznych), dydaktycznym ( prowadzenie warsztatów), organizacyjnym (koordynacja/prowadzenie wydarzeń artystycznych/naukowych/dydaktycznych; udział w pracach komisji, jury, etc.)

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej została powołana w roku 2019. Jej działalność stanowi kontynuację działalności wcześniejszych struktur: Studium Emila Jaques-Dalcroze'a (2003-2007), Zakładu Metod Edukacyjnych (2007–2013) oraz Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej (2013-2019). Katedra prowadzi działalność naukową i artystyczno-naukową zarówno w zakresie szeroko pojętej edukacji muzycznej, jak i teoretycznego aspektu metody Rytmiki. Badania te tworzą szerokie zaplecze merytoryczne dla specjalności Rytmika. Katedra prowadzi także we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca badania dotyczące historii rytmiki w Polsce. Jednym z głównych zadań Katedry jest tworzenie i monitorowanie nowoczesnego modelu kształcenia na specjalności Rytmika. Katedra organizuje konferencje o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Do najważniejszych imprez naukowych należy zaliczyć konferencję „Improwizacja w metodzie Dalcroze’a” (5 edycji od roku 2011), konferencję „Kreatywność w edukacji muzycznej” (2019). Naszymi gośćmi były, między innymi, Maria Apagyi (Węgry) i Mira Daniel (Instytut Jaques-Dalcroze’a w Genewie. Działalność artystyczna katedry prezentowana jest rokrocznie na deskach Sali Koncertowej UMFC w ramach koncertu noszącego tytuł „Muzyka w ruchu”. W roku 2017 były członek Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej prof. Szabolcs Esztenyi uhonorowany został tytuł doktora honoris causa.
30 stycznia 2024 r. oficjalnie katedry zostały połączone.

 • Skład Katedry

  p. o. Kierownik dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
  ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska
  ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz
  ad. dr hab. Aldona Nawrocka-Woźniak
  ad. dr hab. Edward Sielicki
  ad. dr Justyna Pakulak
  ad. dr Agnieszka Widlarz
  as. Marta Bogusławska
  as. Agata Pankowska