Wydział Tańca

Wydział Tańca prowadzi kształcenie w ramach specjalności Pedagogika baletowa, Taniec współczesny oraz Choreografia, na studiach I i II stopnia.

Istotą kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia na specjalności Taniec współczesny jest przygotowanie studenta do zadań artystycznych – wykonawczych i interpretacyjnych w zespołach zawodowych tańca współczesnego, teatrach tańca i projektach artystycznych. Absolwent studiów po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Jest wyposażony w pełen zakres wiedzy i umiejętności w obszarze różnych technik tańca współczesnego takich jak modern i contemporary, a także innych technik, stylów i form jak taniec klasyczny, taniec jazzowy, taniec nowoczesny, improwizacja i kontakt-improwizacja. Absolwent ma wiedzę teoretyczną dotyczącą struktury ruchu, teorii tańca i jego przemian w kulturze. Absolwent ma umiejętności w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Studia stacjonarne I stopnia na specjalności Pedagogika baletowa przygotowują do pracy dydaktycznej w zakresie tańca, praktyka odbywa się w Ogólnokształcących Szkołach Baletowych. Absolwent po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Jego doświadczenie obejmuje między innymi projektowanie procesu dydaktycznego w zakresie praktyki i teorii oraz komponowanie etiud tanecznych. absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne (Dz.U.2021.1665), ma kompetencje do nauczania tańca w technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej (klasy 1-6), ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne w zakresie tańca niezbędne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury. Absolwent ma umiejętności w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Studia stacjonarne II stopnia na specjalności Pedagogika baletowa charakteryzuje pogłębienie wiedzy oraz rozszerzenie umiejętności w obszarze dydaktyki tańca, które zorientowane jest treści zaawansowane pod względem trudności merytorycznej i problemowej (klasy 7-9 szkoły baletowej), praktyka odbywa się w Ogólnokształcących Szkołach Baletowych. Absolwent po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Jego doświadczenie obejmuje między innymi projektowanie procesu dydaktycznego w zakresie praktyki i teorii oraz komponowanie etiud tanecznych na wyższym poziomie trudności. Absolwent posiada kompetencje do nauczania tańca w technikach, formach i stylach, ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne w zakresie sztuki tańca niezbędne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury. Absolwent ma umiejętności w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na Wydziale Tańca, na specjalności Pedagogika baletowa, mają możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego.

Studia niestacjonarne II stopnia na specjalności Choreografia przygotowują do samodzielnej pracy twórczej w zespołach prezentujących różne techniki, style i formy tańca. Absolwent studiów II stopnia na specjalności Choreografia po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Posiada umiejętność działania w procesie kreacji dzieła choreograficznego, zna komponenty dzieła choreograficznego, ma umiejętność stosowania intermedialnych i multimedialnych kreacji artystycznych. W poszanowaniu najwyższej jakości prezentacji absolwent ma kompetencje do podjęcia działań twórczych z wykorzystaniem najnowszych technologii we współpracy z partnerami z innych dziedzin sztuki i nauki. Absolwent ma umiejętności w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kadra pedagogiczna Wydziału Tańca reprezentuje różne obszary sztuki i nauki. to absolwenci polskich i zagranicznych uczelni.

 

Wydział Tańca uczestniczy w programie POWER RICH THE STARS, który stwarza warunki do bezpośredniego kontaktu studenta z wybitnymi, w swoich dziedzinach, specjalistami (tancerzami, choreografami, pedagogami) z Polski i zagranicy. Master Class mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie technik, stylów i form ruchu, zachowanie tradycji wykonawczej, jak również rozwój różnych form wyrazu artystycznego.  W tym obszarze jest to kontynuacja wykładów realizowanych w poprzednich latach we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej, w ramach których obecni byli utytułowaniu polscy i zagraniczni artyści, wybitni pedagodzy i choreografowie: prof. Elena Zabalkanskaya, profesor Akademii Baletu Rosyjskiego im. A. J. Waganowej, solistka Teatru im. Kirowa w Leningradzie (Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu), Janusz Subicz, wieloletni tancerz Pina Bausch Tanztheater Wuppertal, prof. Thomas Lund, solista Baletu Królewskiego i profesor Królewskiej Akademii Tańca w Kopenhadze. prof. Ludmiła Sierieżnikowa, solistka baletu Teatru Maryjskiego i zespołu L. Jakobsona, profesor tańca klasycznego i literatury Akademii Kultury w Sankt Petersburgu, prof. Anatolij Borzow -  choreograf i pedagog Zespołu Mojsiejewa, wieloletni kierownik Katedry Tańca Narodowego GITIS w Moskwie, były dziekan Wydziału Tańca Uniwersytetu Natalii Niestierowoj w Moskwie, Zsolt Juhasz - solista i choreograf Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca z Budapesztu, pedagog tańca węgierskiego w Państwowym Instytucie Tańca w Budapeszcie, Anna Grabka - solistka Teatru Wielkiego w Warszawie, Hamburg Ballett John Neumeier, Jan Karpiel Bułecka - specjalista z obszaru kultury muzycznej i tanecznej Podhala. W ramach RICH THE STARS w ostatnich latach gościliśmy: Lilianę Kowalską - wybitnego dydaktyka tańca klasycznego, eksperta CEA, wieloletniego dyrektora artystycznego szkół baletowych w Łodzi i Poznaniu, Annę Nowak - byłą tancerkę w McGregor Dance Company w Londynie, choreografkę i pedagoga oraz Piotra Nardellego - pedagoga tańca klasycznego i baletmistrza, byłego tancerza Teatru Wielkiego w Warszawie, Ballet National de Marseille pod dyrekcją Rolanda Petit, tancerza w Balecie XX Wieku Maurice'a Béjarta w Brukseli, asystenta Maurice'a Béjarta.

Wydział Tańca cyklicznie organizuje także otwarte dla publiczności Spotkania ze sztuką tańca, które mają charakter popularyzatorski, wzbogacają wiedzę studentów na temat dokonań artystycznych wybitnych artystów, służą rozwojowi ich kompetencji. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Elżbieta Jaroń, Bożena Kociołkowska, Henryk Konwiński, Przemysław Śliwa, Emil Wesołowski.
Studenci praktykę wykonawczą zdobywają w ramach Chopin University Dance Company. Prezentacje zespołu mają miejsce w ramach koncertów organizowanych przez UMFC w ramach Wieczoru Tańca Współczesnego, cyklicznych koncertów z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, a także we współpracy z instytucjami kultury: Teatrem Tańca Zawirowania, Międzynarodową Letnią Akademią Muzyki Dawnej, a także w ramach audycji TVP Kultura - Baletownik (2019), Scena Taneczna (2021).

Sukcesy studentów Wydziału Tańca

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
2022-2023 - Wioleta Fiuk

2020-2021 - Adrian Radwański, Bartosz Woszczyński
2019-2020 - Gento Yoshimoto


Osiągnięcia konkursowe:
* Julia Buczyńska i Mateusz Pindelski, wyróżnienie w Konkursie choreograficznym na utwór do muzyki polskiego kompozytora, ZAiKS (2022),
* Krzysztof Jaros, Mam talent! Zwycięzca telewizyjnego programu TVN (2021),
* Maria Salwińska – półfinalistka międzynarodowego konkursu taneczno-choreograficznego Brussels Dance Contest 2022 w Brukseli, laureatka w IV Ogólnopolskim Konkursie Młodych Choreografów (2. i 3. miejsce),
* Alicja Bajorek, Perły tańca, Nagroda im. Conrada Drzewieckiego – przyznawana za najlepszy debiut taneczny na scenach zawodowych teatrów operowo-baletowych i samodzielnych zespołów artystycznych 2019,
* Paulina Bidzińska, Perły tańca, Nagroda im. Olgi Sawickiej – przyznawana utalentowanej młodzieży w wieku 16-20 lat. 2019, zwyciężczyni Eurowizji Dla Młodych Tancerzy (2017) Perły Tańca to ogólnopolski konkurs, zorganizowany przez Instytutu Muzyki i Tańca oraz Fundację Sztuki Tańca w partnerstwie z Teatrem Wielkim-Operą Narodową i Centrum Edukacji Artystycznej. To pierwsza tego typu inicjatywa, honorująca artystów sztuki tańca.