15 III 2021 r.

Dzień Otwarty UMFC

Wydział Tańca

Wydział Tańca prowadzi kształcenie w ramach specjalności pedagogika baletowa, taniec współczesny oraz choreografia i teoria tańca. Kadra pedagogiczna reprezentuje różne obszary sztuki i nauki. To absolwenci polskich i zagranicznych uczelni, wybitni artyści, choreografowie, teoretycy z wieloletnim doświadczeniem naukowym, artystycznym i dydaktycznym. Zajęcia prowadzą też wybitni specjaliści z zagranicy. Wykłady przeprowadzili: prof. Elena Zabalkanskaya z Akademii Baletu Rosyjskiego im. A. J. Waganowej w Sankt Petersburgu, prof. Ludmiła Siereżnikowa z Akademii Kultury w Sankt Petersburgu; prof. Tomas Lund z Królewskiej Akademii Tańca w Kopenhadze; Juhasz Zsolt, kierownik artystyczny zespołu Duna w Budapeszcie; Anatolij Borzow, pedagog Zespołu Igora Mojsiejewa, wieloletni kierownik Katedry Tańca Narodowego GITIS w Moskwie, dziekan Wydziału Tańca Uniwersytetu im. Natalii Niestierowoj w Moskwie.

Program spotkań i lekcji otwartych: 

18:00 | Dobry wieczór UMFC!
– spotkanie i wycieczka po uczelni z JM Rektorem, prof. dr hab. Klaudiuszem Baranem,
– wywiad z dziekanem Wydziału Tańca, dr. hab. Klaudią Carlos-Machej, prof. UMFC; prowadzenie wywiadu – Michał Przygoński

18:15 – 21:00 | lekcje otwarte, sala rytmiki i tańca (link do lekcji pokazowychzoom meeting ID: 222 789 2800)

18.15 – techniki tańca współczesnego, mgr Paulina Wycichowska
19.00 – taniec klasyczny, st. wykł. mgr Elżbieta Raczyńska-Warzec, akompaniament mgr Danuta Rzążewska
19.30 – choreografia, st. wykł. dr hab. Andrzej Morawiec
20.00 – techniki wspomagające, wykł. dr Katarzyna Sempolska
20.30 – historia tańca, st. wykł. Joanna Sibilska 

oraz (link do spotkań z przedstawicielami władz wydziału i studentamizoom meeting ID: 222 789 2800):

Uwaga! Bardzo prosimy o domyślne wyciszenie mikrofonów.
18:30 – 20:00 | Q&A z dziekanem Wydziału Tańca, dr. hab. Klaudią Carlos-Machej, prof. UMFC;
18:30 – 20:00 | spotkanie z Samorządem Studentów UMFC

Wszystkie informacje związane ze studiami prowadzonymi na Wydziale Tańca dostępne w Informatorze dla kandydatów na studia