15 III 2022 r.

Dzień Otwarty 15.03.2022

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

Zapraszamy na Dni Otwarte UMFC na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej

18.00 - Powitanie, prezentacja wydziału - dziekan ad. dr hab. Piotr Kostrzewa

LEKCJE OTWARTE

18.10 - Combo jazzowe - prowadzenie mgr Michał Tokaj

18.45 - Q&A z dziekanem ad. dr hab. Piotrem Kostrzewą

19.00 - Perkusja - prowadzenie as. mgr Cezary Konrad

19.45 - Q&A z dziekanem ad. dr hab. Piotrem Kostrzewą

20.00 - odtworzenie nagrania zespołu World Music, prowadzenie mgr Marta Maślanka