14 III 2022 r.

Dzień Otwarty 14.03.2022

Wydział Tańca

Zapraszamy na Dni Otwarte UMFC na Wydziale Tańca.

18.00-18.30 Spotkanie ze studentami Wydziału Tańca, prezentacja specjalności i wiodących przedmiotów.

  • Taniec klasyczny: Marcos de Lima, student I roku studiów II stopnia, specjalność pedagogika baletowa - opieka st. wykł. Elżbieta Raczyńska-Warzec
  • Taniec współczesny: Klaudia Tkaczyk - studentka II roku studiów II stopnia, specjalność pedagogika baletowa, Nikola Zientarska - studentka II roku studiów I stopnia specjalność taniec współczesny oraz Albert Ciastek - student I roku studiów II stopnia specjalność choreografia - opieka dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
  • Taniec ludowy: Anna Major - studentka II roku studiów II stopnia, specjalność pedagogika baletowa oraz Marcos de Lima student I roku studiów II stopnia, specjalność pedagogika baletowa - opieka dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC
  • Taniec historyczny: Kamila Rastawicka, Marta Yldiz oraz Mikołaj Czyżowski - studenci I roku studiów I stopnia, specjalność pedagogika baletowa - opieka dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
  • Taniec charakterystyczny: Agnieszka Jankowska - studentka I roku studiów II stopnia, specjalność pedagogika baletowa - opieka dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
  • Historia tańca: Klaudia Tkaczyk - studentka II roku studiów II stopnia, specjalność pedagogika baletowa oraz Mikołaj Czyżowski - student I roku studiów I stopnia, specjalność pedagogika baletowa - opieka st. wykł. Joanna Sibilska

18.30-19.00 Taniec współczesny, dr Paulina Wycichowska Studenci specjalności taniec współczesny, studia I stopnia

19.00-19.30 Dydaktyka tańca klasycznego, mgr Beata Wrzosek-Dopierała, akompaniament mgr Danuta Rzążewska Studenci specjalności pedagogika baletowa, studia I i II stopnia

19.30-20.00 Improwizacja mgr Alisa Makarenko Studenci specjalności choreografia oraz choreografia i teoria tańca, studia II stopnia

20.00-20.15 Techniki wspomagające dr Katarzyna Sempolska Studenci I roku specjalności taniec współczesny, studia I stopnia Platforma ZOOM

20.15-20.30 Historia tańca, st. wykł. Joanna Sibilska

20.30-21.00 Pytania i odpowiedzi Dziekan Wydział Tańca dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC oraz Kierownik Katedry Tańca dr hab. Beata Książkiewicz, prof, UMFC