Pracownicy

st. wykł.

Joanna Sibilska

taniec

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu i absolwentka Państwowego Konserwatorium im. Nikołaja Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu, gdzie ukończyła dwie specjalności: historyk i krytyk baletowy oraz choreograf-korepetytor.

Pracowała w Muzeum Teatralnym w Warszawie, Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, od ponad 20. lat wykłada w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest nauczycielem mianowanym w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Prowadzi wykłady w Mazowieckim Instytucie Kultury i Uniwersytetach III Wieku.

Główne osiągnięcia

Autorka tekstów historycznych między innymi w: Warszawskie teatrowisko, wyd. Teatr Wielki-Opera Narodowa 2018, kwartalniku Centrum Edukacji Artystycznej „Szkoła Artystyczna”,  programach baletowych ( Teatr Wielki w Warszawie, Opera Śląska, Opera Wrocławska); autorka haseł biograficznych artystów baletu m.in. w Słowniku biograficznym teatru polskiego, t. III, wyd. IS PAN, Warszawa 2017, stu biogramów na stronie internetowej Teatru Wielkiego w Warszawie. Autorka dwóch zwycięskich prezentacji szkolnych na konkursie „Pamięć” organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca.

W planach obrona pracy doktorskiej na temat: Rozwój baletu w Warszawie, Petersburgu i Moskwie w XIX wieku. Przemiany, powiązania, estetyka  oraz  napisanie książki o dziejach baletu polskiego.