18 XI 2021 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna "Edukacja w sztuce tańca"

Wydział Tańca zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Artystyczną: „Edukacja w sztuce tańca-kompetencje nauczyciela, metody pracy, problematyka”.

To druga konferencja dotycząca edukacji w sztuce tańca. Pierwsza konferencja „Wczesnoszkolny etap nauczania tańca, jako podstawa kształcenia tancerzy” miała miejsce w UMFC, w maju 2018 roku. Wydarzenie ma charakter cykliczny. Kolejna konferencja planowana jest w 2022 roku. 
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, adresowana jest do: tancerzy, choreografów, studentów, pedagogów i innych specjalistów, którzy w swojej działalności jak i badaniach stykają się z problematyką związaną z edukacją w sztuce tańca w sposób praktyczny jak i teoretyczny. Organizator przewiduje publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej pt. „Edukacja w sztuce tańca”.

Forma uczestnictwa:

a) uczestnik czynny
- uczestniczy w konferencji jako autor lub współautor wystąpienia (artykułu) uzyskuje możliwość publikacji przygotowanego na podstawie wystąpienia (artykułu) w pokonferencyjnej monografii wieloautorskiej pt. „Edukacja w sztuce tańca” (po otrzymaniu pozytywnych recenzji);
- otrzymuje zaświadczenie udziału w konferencji z wyszczególnieniem tytułu wystąpienia (artykułu).

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 31 maja 2021 roku na adres: taniec@chopin.edu.pl w formacie edytowalnym zawierającym według schematu:
„Imię i nazwisko, formę uczestnictwa, tytuł referatu, notę biograficzną (max. 80 słów), aktualną afiliację, tytuł naukowy, numer telefonu i adres e-mail”.  
Termin przesyłania abstraktów upływa w dniu 31 października 2021 roku.
Zawartość: tekst o objętości między 0,7 a 1,5 arkusza, streszczenie, słowa kluczowe i bibliografia na końcu tekstu, całość według norm wydawniczych: 

1590634122_02-01a-normy-wydawnicze-chopin-university-press.pdf

b) uczestnik bierny: 

- uczestniczy w konferencji, ale nie jest autorem lub współautorem wystąpienia;
- ma możliwość zadawania pytań i dyskutowania podczas konferencji;
- otrzymuje zaświadczenie udziału w konferencji .

Zgłoszenie należy przesłać w formacie edytowalnym zawierającym według schematu: „Imię i nazwisko, forma uczestnictwa, aktualna afiliacja, numer telefonu i adres e-mail” do dnia 31 maja 2021 roku na adres:  taniec@chopin.edu.pl

Organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej są Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.