Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

W dobie nieustannego rozwoju technologii multimedialnych i ciągłego zapotrzebowania na nowe, kreatywne produkcje artystyczne w obrębie sztuki muzycznej zaistniała potrzeba powołania do życia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina nowej specjalności, dedykowanej muzykom instrumentalistom działającym w obszarze szeroko pojętej muzyki rytmicznej i improwizowanej. W październiku 2017 r na WYDZIALE INSTRUMENTALNYM został utworzony nowy KIERUNEK: Jazz i Muzyka Estradowa a w ramach kierunku specjalność: Jazz i World Music-tym samym Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina dołączył do polskich uczelni kształcących artystów scen jazzowych. 01.10.2019 w ramach zmian strukturalnych związanych z nową ustawą o szkolnictwie wyższym 2.0 w naszej uczelni Kierunek został umiejscowiony na nowopowstałym WYDZIALE JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ.

Adresatem naszej oferty edukacyjnej są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian.
Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań.
Zajęcia oparte są głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach z renomowanymi artystami, kontaktach z przedstawicielami środowiska. Dają one studentowi możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi i twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną. Studenci zostają wyposażani w znakomitą technikę oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.
W czerwcu 2020 r. pomimo nadzwyczajnych epidemicznych okoliczności odbyły się pierwsze, znakomite dyplomy licencjackie w specjalności Jazz i World Music.

Od roku  akademickiego 2020-21 uruchomione zostały studia magisterskie - JAZZ, które są kontynuacją myśli edukacyjnych prezentowanych na studiach licencjackich.  Program studiów magisterskich wyposażony został w nowoczesne treści, które pozwolą absolwentowi nie tylko na udoskonalenie warsztatu wykonawczego ale również na zdobycie kompetencji i umiejętności koniecznych do tworzenia własnej muzyki. W programie studiów duży nacisk położony jest na nowoczesne technologie, które wspomagają w dzisiejszych czasach prace muzyków oraz na produkcję i promocję własnych projektów. Umieszczone są również zagadnienia z zakresu budowania własnej, artystycznej marki i działalności w zazębiających się światach: artystycznym i biznesowym. Studenci mają również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych przy współpracy z Kolegium Pedagogicznym UMFC.