Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

W dobie nieustannego rozwoju technologii multimedialnych i ciągłego zapotrzebowania na nowe, kreatywne produkcje artystyczne w obrębie sztuki muzycznej zaistniała potrzeba powołania do życia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina nowej specjalności, dedykowanej muzykom instrumentalistom działającym w obszarze szeroko pojętej muzyki rytmicznej i improwizowanej. W październiku 2017 r na WYDZIALE INSTRUMENTALNYM został utworzony nowy KIERUNEK: Jazz i Muzyka Estradowa a w ramach kierunku specjalność: Jazz i World Music-tym samym Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina dołączył do polskich uczelni kształcących artystów scen jazzowych. 01.10.2019 w ramach zmian strukturalnych związanych z nową ustawą o szkolnictwie wyższym 2.0 w naszej uczelni Kierunek został umiejscowiony na nowopowstałym WYDZIALE JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ.

Adresatem naszej oferty edukacyjnej są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian.
Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań.
Zajęcia oparte są głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach z renomowanymi artystami, kontaktach z przedstawicielami środowiska. Dają one studentowi możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi i twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną. Studenci zostają wyposażani w znakomitą technikę oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.
W czerwcu 2020 r. pomimo nadzwyczajnych epidemicznych okoliczności odbyły się pierwsze, znakomite dyplomy licencjackie w specjalności Jazz i World Music.

Od roku  akademickiego 2020-21 uruchomione zostały studia magisterskie - JAZZ, które są kontynuacją myśli edukacyjnych prezentowanych na studiach licencjackich.  Program studiów magisterskich wyposażony został w nowoczesne treści, które pozwolą absolwentowi nie tylko na udoskonalenie warsztatu wykonawczego ale również na zdobycie kompetencji i umiejętności koniecznych do tworzenia własnej muzyki. W programie studiów duży nacisk położony jest na nowoczesne technologie, które wspomagają w dzisiejszych czasach prace muzyków oraz na produkcję i promocję własnych projektów. Umieszczone są również zagadnienia z zakresu budowania własnej, artystycznej marki i działalności w zazębiających się światach: artystycznym i biznesowym. Studenci mają również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych przy współpracy z Kolegium Pedagogicznym UMFC.

 • INFORMATOR - PIERWSZY STOPIEŃ

  Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa
  Specjalność: jazz i world music  
  Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie 

  Adresatem studiów są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości zarówno tradycji jak i innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian. Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań. Specjalność wyodrębnia trzy profile, które dzięki konstrukcji planów studiów przenikają się i uzupełniają. Przedmioty dedykowane każdemu z profili ujęte są w planie studiów w rozszerzeniach przedmiotów kierunkowych:

  • ROZSZERZENIE I JAZZ – PROFIL WYKONAWCZY
  • ROZSZERZENIE II JAZZ – PROFIL WYKONAWCZO-AUTORSKI
  • ROZSZERZENIE III WORLD MUSIC

  Proponowane zajęcia bazujące głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach
  z renomowanymi artystami, kontaktach z przedstawicielami środowiska dadzą studentowi możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi, twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną oraz podstawy produkcji muzycznej. Oprócz solidnych podstaw warsztatu i techniki instrumentalisty, studenci zostaną wyposażeni w podstawy edycji nut, kompozycji i aranżacji oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.

  Wykaz pedagogów prowadzących instrument główny w roku akademickim 2024/2025:

  Jazz

  • flet: prof. dr hab. Ryszard Borowski, dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC
  • saksofon: dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC
  • puzon: mgr Szymon Klekowicki
  • trąbka: dr Jerzy Małek
  • perkusja: dr Cezary Konrad, mgr Michał Miśkiewicz
  • akordeon: dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC
  • fortepian: prof. dr hab. Włodzimierz Pawlik, mgr Michał Tokaj
  • gitara: prof. dr Marek Napiórkowski, dr hab. Rafał Sarnecki
  • skrzypce: dr Mateusz Smoczyński
  • kontrabas: dr Paweł Pańta
  • gitara basowa: mgr Robert Kubiszyn, dr Paweł Pańta
  • wiolonczela: mgr Krzysztof Lenczowski

  World Music

  • instrumenty perkusyjne: dr hab. Miłosz Pękala prof. UMFC
  • akordeon: dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC
  • kontrabas: dr Paweł Pańta
  • skrzypce, altówka: dr Mateusz Smoczyński
  • wiolonczela: mgr Krzysztof Lenczowski
  • flety: dr Ewelina Grygier
  • cymbały: mgr Marta Maślanka

  Sprawdziany
  Przed przystąpieniem do sprawdzianów wiedzy i umiejętności, kandydat określa wybrane, jedno z proponowanych rozszerzeń specjalności: 
  •    I     Jazz – profil wykonawczy 
  •    II    Jazz – profil wykonawczo-autorski
  •    III   World Music 

  Sprawdziany na jazzowy profil  wykonawczy i profil wykonawczo-autorski:

  rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara basowa

  Kandydatom akompaniują dwie sekcje rytmiczne zapewnione przez Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

               I ETAP

  • instrument – wykonanie przed komisją dwóch standardów jazzowych do wyboru po jednym z każdej grupy standardów. Lista 10 utworów (2 grupy po 5 standardów) jest dostępna w plikach do pobrania.

   Forma wykonania standardu dla fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, saksofonu, trąbki, puzonu:

  Temat – 3 / 4 chorusy improwizacji – temat

  Forma wykonania  standardu dla kontrabasu / gitary basowej:

   Temat zagrany przez kontrabas / gitarę basową– 2 chorusy ( prezentacja linii basowej ) – chorus solo – temat

  Forma wykonania standardu dla perkusji:

  I standard – Temat – 1 chorus akompaniament – 3-4 chorus solo oparte o cztero lub ośmiotaktowe frazy – temat

  (dopuszczalne wykonanie sola stanowiącego łącznik między utworami)

  II standard – Temat – 2 chorusy akompaniamentu – solo open lub na formie standardu – temat

  • improwizacja oraz czytanie nut a’ vista (przeczytanie fragmentów utworów przygotowanych przez komisję na podanym schemacie harmonicznym z podkładem muzycznym)

  perkusja: improwizacja na przygotowanych przez komisję schematach rytmicznych lub fragmentach utworów muzycznych

  II ETAP

  • kształcenia słuchu z  elementami  harmonii – zakres materiału szkoły muzycznej II stopnia (egzamin ustny)
  • wiedza ogólna z zakresu jazzu i world music – egzamin ustny sprawdzający podstawową wiedzę  kandydata w zakresie muzyki jazzowej, znajomości stylów, twórców, wykonawców, instrumentarium oraz bieżących wydarzeń kulturalnych.

  Sprawdziany na profil world music

  rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flety, instrumenty perkusyjne, akordeon, skrzypce,  altówkę, wiolonczelę, cymbały

              I ETAP

  • instrument – wykonanie  wraz z improwizacją dwóch utworów na bazie muzyki tradycyjnej (ludowej, etnicznej, tradycyjnej) zaprezentowanych solo lub z własnym, dowolnym akompaniamentem zespołu lub podkładu audio (możliwa jedna kompozycja własna)

  Czas prezentacji całości nie może przekroczyć 10 minut.

  • improwizacja na podany temat muzyczny oraz czytanie a' vista – przeczytanie fragmentu utworu przygotowanego przez komisję

  II ETAP

  • sprawdzian z elementami kształcenia słuchu z elementami harmonii zakres materiału szkoły muzycznej II stopnia (egzamin ustny)
  • wiedza ogólna z zakresu jazzu i world music – egzamin ustny sprawdzający podstawową wiedzę  kandydata w zakresie muzyki świata, tradycji, stylów muzycznych, twórców, instrumentarium oraz bieżących wydarzeń kulturalnych.

             Sprawdziany odbywają się w siedzibie UMFC

   

 • INFORMATOR - DRUGI STOPIEŃ

  Kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa
  Specjalność: jazz 
  studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

  Adresatem studiów są zawodowi muzycy jazzowi – absolwenci studiów licencjackich, pragnący pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko pojętej muzyki jazzowej oraz znaleźć inspiracje do realizacji własnych celów artystycznych. Studia dają również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zespołów jazzowych przy współpracy z Kolegium Pedagogicznym.

  Rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara basowa.

  W roku akademickim 2024/2025 przedmiot kierunkowy będzie prowadzony przez następujących pedagogów:

  flet: prof. dr hab. Ryszard Borowski, dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC

  saksofon: dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC

  trąbka: dr Jerzy Małek

  puzon: mgr Szymon Klekowicki

  perkusja: dr Cezary Konrad, mgr Michał Miśkiewicz

  akordeon: dr hab. Rafał Grząka prof. UMFC

  fortepian: dr hab. Włodzimierz Pawlik, mgr Michał Tokaj

  gitara: prof. dr Marek Napiórkowski, dr hab. Rafał Sarnecki

  skrzypce: dr Mateusz Smoczyński

  kontrabas: dr Paweł Pańta

  gitara basowa: mgr Robert Kubiszyn, dr Paweł Pańta

  wiolonczela: mgr Krzysztof Lenczowski

  • prezentacja artystyczna 15-20 minut składająca się ze standardów jazzowych lub kompozycji własnych, zróżnicowanych pod względem stylu, tempa i metrum, zawierających rozbudowane improwizacje kandydata. Prezentacja wykonana z własną sekcją rytmiczną lub podkładem muzycznym (kandydat występuje z własnym akompaniamentem – podkład lub zespół do 4 osób)
  • rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzian wiadomości z dziedziny historii jazzu oraz szeroko pojętego życia kulturalnego

   

           Sprawdziany odbywają się w siedzibie UMFC
   

 • Pliki muzyczne do pobrania

  PIERWSZY STOPIEŃ (LICENCJAT)

  Instrument – wykonanie przed komisją dwóch standardów jazzowych do wyboru po jednym z każdej grupy standardów. Poniżej znajduje się lista 10 utworów (2 grupy po 5 standardów) do pobrania. 

  Forma wykonania standardu dla fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, saksofonu, trąbki, puzonu:
  Temat – 3 / 4 chorusy improwizacji – temat

  Forma wykonania  standardu dla kontrabasu / gitary basowej:
  Temat zagrany przez kontrabas / gitarę basową– 2 chorusy ( prezentacja linii basowej ) – chorus solo – temat

  Forma wykonania standardu dla perkusji:
  I standard – Temat – 1 chorus akompaniament – 3-4 chorus solo oparte o cztero lub ośmiotaktowe frazy – temat
  (dopuszczalne wykonanie sola stanowiącego łącznik między utworami)
  II standard – Temat – 2 chorusy akompaniamentu – solo open lub na formie standardu – temat

  Improwizacja oraz czytanie nut a’ vista (przeczytanie fragmentów utworów przygotowanych przez komisję na podanym schemacie harmonicznym z podkładem muzycznym).
  Perkusja: improwizacja na przygotowanych przez komisję schematach rytmicznych lub fragmentach utworów muzycznych.

  Kandydatom akompaniują dwie sekcje rytmiczne zapewnione przez Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej.

  NUTY STANDARDÓW OBOWIĄZKOWYCH (Pliki do pobrania)
  I GRUPA

  Antrhropology [.pdf]
  Jitterbug Waltz [.pdf]
  On the Sunny Side of the Street [.pdf]
  Sophisticated Lady [.pdf]
  Tenor Madness [.pdf]

  I GRUPA
  'Round Midnight [.pdf]
  A Night in Tunisia [.pdf]
  Dolphin Dance [.pdf]
  Nica's Dream [.pdf]
  Speak No Evil [.pdf]

   

Aktualności