16 III 2021 r.

Dzień otwarty UMFC

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

W dobie nieustannego rozwoju technologii multimedialnych i ciągłego zapotrzebowania na nowe, kreatywne produkcje artystyczne w obrębie sztuki muzycznej, zaistniała potrzeba powołania nowych specjalności skierowanych do muzyków instrumentalistów działających w obszarze szeroko pojętej muzyki rytmicznej i improwizowanej. Adresatem naszej oferty edukacyjnej są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian. Istotą studiów jest indywidualny plan tworzony przez studenta – swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, a także wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań.
Zajęcia oparto przede wszystkim na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach z renomowanymi artystami oraz kontaktach z przedstawicielami środowiska.

Program spotkań i lekcji otwartych: 

18:00 | Dobry wieczór UMFC!
– spotkanie i wycieczka po uczelni z JM Rektorem, prof. dr hab. Klaudiuszem Baranem,
– wywiad z dziekanem Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej, dr. hab. Piotrem Kostrzewą; prowadzenie wywiadu – Klaudia Carlos

18:30 – 21:00 | lekcje otwarte, sala im. K. Szymanowskiego (link do lekcji pokazowychzoom meeting ID: 222 789 2800)

18.30 – projekt artystyczny combo, as. Paweł Pańta
19.15 – filmy z lekcji
19.30 – zespół kameralny World Music, mgr Marta Maślanka

oraz (link do spotkań z przedstawicielami władz wydziału i studentamizoom meeting ID: 222 789 2800)

Uwaga! Bardzo prosimy o domyślne wyciszenie mikrofonów.
18:30 – 20:00 | Q&A z dziekanem Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej, dr. hab. Piotrem Kostrzewą
18:30 – 20:00 | spotkanie z Samorządem Studentów UMFC

Wszystkie informacje związane ze studiami prowadzonymi na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej dostępne w Informatorze dla kandydatów na studia