29 III 2022 r.

W pierwszą rocznicę śmierci prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy sali 317, która otrzymała imię profesora.

Prof. dr hab. Ryszard Zimak był wybitnym dyrygentem i pedagogiem, pełnił funkcję rektora naszej uczelni w latach 1999-2005 oraz 2012–2016.

28 marca 2022 r. minął rok od śmierci prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka, rektora UMFC w latach 1999-2005 oraz 2012–2016, wybitnego dyrygenta i pedagoga.
27 marca 2022 r. odbył się uroczysty koncert poświęcony pamięci Profesora. Na chwilę przed koncertem odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy sali 317, która otrzymała imię prof. Ryszarda Zimaka.
Cześć Jego pamięci!