18 III 2021 r.

Dzień Otwarty UMFC

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki kształci przyszłych dyrygentów chórów i zespołów wokalnych, wokalistów chóralnych znajdujących pracę w chórach zawodowych, pedagogów-muzyków szkolnictwa ogólnokształcącego i muzycznego, a także przygotowuje do pracy przede wszystkim w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Program zajęć prowadzonych specjalności obejmuje zróżnicowany zakres przedmiotów głównych, kierunkowych, podstawowych oraz ogólnych. Ich realizacja pozwala na osiągnięcie synergii w działaniu zespołowym opartym o kompetencje własne.

Program spotkań i lekcji otwartych: 

18:00 | Dobry wieczór UMFC!
– spotkanie i wycieczka po uczelni z JM Rektorem, prof. dr hab. Klaudiuszem Baranem,
– wywiad z dziekanem Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, prof. dr hab. Wandą Tchórzewską-Kapałą oraz prodziekanem Wydziału dr. Jakubem Hutkiem; prowadzenie wywiadu – Klaudia Carlos

18:30 – 21:00 | lekcje otwarte (link do lekcji pokazowychzoom meeting ID: 222 789 2800)

19:00 – próba chóru, dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC 
19:45 – rytmika – prezentacja nagrania
20:15 – wokalistyka chóralna – dr Rafał Grozdew

oraz (link do spotkań z przedstawicielami władz wydziału i studentamizoom meeting ID: 222 789 2800):

Uwaga! Bardzo prosimy o domyślne wyciszenie mikrofonów.
18:30 – 19:00 | Q&A z dziekanem Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, prof. dr hab. Wandą Tchórzewską-Kapałą
18:30 – 19:00 | Q&A z prodziekanem Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, dr. Jakubem Hutkiem
18:30 – 20:00 | spotkanie z Samorządem Studentów UMFC

Wszystkie informacje związane ze studiami prowadzonymi na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki dostępne w Informatorze dla kandydatów na studia