Pracownicy

prof. dr hab.

Katarzyna Szymańska-Stułka

Wydział: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Katedra: Katedra Teorii Muzyki

Specjalność: Teoria muzyki

Teoretyk muzyki. Zajmuje się teorią dzieła muzycznego w kontekście filozoficznym i kulturowym oraz twórczością kompozytorów polskich. Jest autorką książek i referatów teoretyczno-muzycznych. Jako jedna z nielicznych w Polsce bada zagadnienie przestrzeni w muzyce.

prof. dr hab.

Katarzyna Szymańska-Stułka

teoria muzyki

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dr nauk humanistycznych, dr hab. sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
4 Monografie autorskie:
Harnasie Karola Szymanowskiego. Poziomy istnienia dzieła (1997), Idiom polski w twórczości Andrzeja Panufnika (2006), Idea przestrzeni w muzyce (2015), Przestrzeń jako źródło strategii kompozytorskich (2020) – w przygotowaniu
Kilkadziesiąt artykułów teoretyczno-muzycznych publikowanych w Polsce i za granicą (skrócony wybór):
Dimensions of Time and Space in Music (Bukareszt, 2009), Space with reference to the artistic tendencies of Art Nouveau in Gustav Mahler’s Symphonies (Ljubljana, 2011), Das räumliche Wesen der Monodie in Bezug auf den kulturellen Hintergrund (Wiedeń, 2012), Music and architecture in spacious connections (Wiedeń, 2017), Visual space in Polish Renaissance Music (Florencja, 2018), Gustav Mahler – on the Edge of the Abyss. New Approaches to Musical Space in the Symphony (Kraków, 2018), Beethoven’s Relationship with Architecture – Notes on a Symphony Frozen in a Solid Mass (Kraków, 2018), Modern motet style in Paweł Łukaszewski’s music (Florencja, 2019), More than good shape’ – Bauhaus ideas in Polish and European Music (Wiedeń, 2019), Napięcie w muzycznej przestrzeni – konstrukcja, emocja, znaczenie/Tension in musical space – construction, emotion, meaning (Katowice, 2019), Barbara Skarga’s ‘Trace and Presence’ as an Intertextual Category in Music: The Case of Dariusz Przybylski’s Schübler Choräle for Organ, Op. 48 (2020, w monografii Dialogic Composition: Intertextuality in Music, London, Routledge Publisher, w przygotowaniu), Muzyka a środowisko w twórczości Aleksandra Kościowa (2020, dla czasopisma Aspiracje, w przygotowaniu), Complex Symmetry in Pentasonata by Andrzej Panufnik (2020, dla czasopisma Symmetry: culture and science, w przygotowaniu).
Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina II stopnia (2002, 2007, 2015, 2017)
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011)
W UMFC: Członek Rady Doskonałości Artystycznej UMFC (od 2020), członek Komisji ds. Studiów Doktoranckich UMFC (od 2016), członek Rady Naukowej UMFC (2016-2020), promotor prac licencjackich, magisterskich i pracy doktorskiej, współtwórca przedsięwzięć naukowo-artystycznych (konferencje, badania, wydarzenia), m.in. Topos narodowy w muzyce polskiej (2006-2009), Fryderyk Chopin. Dwa wieki fascynacji (2010), Dwieście lat muzycznej Alma Mater (2010-2011), Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki (2014).