27 IV 2022 r.

Aleksander Jan Szopa laureatem III nagrody w konkursie kompozytorskim Academia Musica Vienna

Student II roku studiów magisterskich w klasie kompozycji prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego

Z radością informujemy, że Aleksander Jan Szopa, student II roku studiów magisterskich w klasie kompozycji prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego, został laureatem III nagrody w konkursie kompozytorskim Academia Musica Vienna. 
Nagrodzonym utworem jest Uwertura Rok 1683 na orkiestrę symfoniczną.

Więcej informacji o konkursie

Serdecznie gratulujemy!!!