6 VII 2022 r.

dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC był gościnnym profesorem w Hochschule für Musik Mainz (Niemcy)

w semestrze letnim prowadził zajęcia z gry organowej

Informujemy, że nasz pedagog z Wydziału Muzyki Kościelnej, kierownik katedry, dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC, był gościnnym profesorem w Hochschule für Musik Mainz (Niemcy), w semestrze letnim prowadził zajęcia z gry organowej realizowane na Wydziale Muzyki Kościelnej i Organów (Abteilung Kirchenmusik/Orgel) oraz cotygodniowe seminarium (Orgelstilkunde) poświęcone twórczości organowej Josefa Gabriela Rheinbergera. 

Serdecznie gratulujemy!